מדריך ליישום ומנחה משולב להטמעה של מערכות
לניהול בטיחות גיהות ובריאות בתעסוקה במקומות עבודה (מנבב"ת)

בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות בעבודה

מהדורה 2 - ספטמבר 2008

המוסד המורשה יזם הפקת מהדורה שניה של מדריך ליישום ומנחה משולב להטמעה של מערכות לניהול בטיחות גיהות ובריאות בתעסוקה במקומות עבודה (מנבב"ת, שנועד לשמש כמקור למידע מקיף בכל הקשור לתהליך ההטמעה של מערכות מנבב"ת בארגון. החומר במדריך מבוסס על המדריך הראשון ונכתב ברמה ובשפה שתתאים בצורה המרבית לצרכנים: הנהלות, ממונים על בטיחות, יועצים, מדריכי בטיחות ואחרים.
החידוש במדריך זה מתמקד בשילובם של תחומי ידע חדשים שבעבר "נשכחו" בשלבי הגיבוש של מערך לניהול בטיחות מלא, ביניהם: גיהות תעסוקתית, ארגונומיה ושחיקה בעבודה.
המדריך המוצע אמור לשמש במקומות עבודה כ -
  • אמצעי נגיש וידידותי ללימוד הדרישות להטמעה וליישום מערכות ניהול בטיחות גיהות ובריאות בתעסוקה.
  • כלי עבודה נוח ומקיף לתחזוקת מערכות מנבב"ת בארגון.
לקריאת פרקי המדריך:
פרק א': רקע כללי
פרק ב': התארגנות לקראת תהליך הטמעת מנבב"ת
פרק ג': סקר ראשוני
פרק ד': תכנון המנבב"ת
פרק ה': תכנון שיטות ותהליכי זה"ב
פרק ו': מבדקים והערכה מסכמת של מועילות המנבב"ת
פרק ז': נספחים
פרק ח': טפסי עזר שונים לתהליך ההטמעה
פרק ח': טפסי עזר שונים לתהליך ההטמעה (גרסת Word - ניתנת לעריכה)