תשובת השבוע ממרכז המידע 06.09.09
השאלה:
מהן הדרישות לבגדי עבודה בענף הבנייה?

1. תחיקה
"תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשנ"ז - 1997", תקנה מס' 3 מחייבות את המעביד לספק ציוד מגן אישי.

2. תקינה
באשר לבגדי עבודה, קיימים תקן ישראלי מס' 852 חלקים 1 עד 3 כלהלן:
א. ת"י 852, חלק 1 - בגדי עבודה: חלוק.
ב. ת"י 852, חלק 2 - בגדי עבודה: חולצה.
ג. ת"י 852, חלק 3 - בגדי עבודה: מכנסיים.
התקנים המתייחסים ל: דרישות כלליות, מידות גודל, הבד ( הרכב, תכונות ועוד), הצורה, הייצור הגימור וכו'.
במקרים בהם נדרש שימוש בבגדי עבודה על פי התקנות לציוד מגן אישי, יש לוודא שטיב הבגד ואיכותו יענו לדרישות התקן הישראלי בנושא - כמפורט בתקנה מס' 6 .

סוג הבד המופיע בתקן הנו :

בתקן לחולצות
סעיף 208.1 הרכב הבד
הרכב הבד יהיה אחד המינים האלה:
מין 103.3.1 - אריג כותנה 100%
מין 103.3.2 - אריג מחוטי מטווה עשויים מתערובת סיבי כותנה וסיבים סינתטיים, ושבו לא יותר מ- 67% סיבים סינתטיים.

בתקן למכנסיים
סעיף 209.1 הרכב הבד
הרכב הבד יהיה אחד המינים האלה:
מין 103.3.1 - אריג כותנה 100%
מין 103.3.2 - אריג מחוטי מטווה עשויים מתערובת סיבי כותנה וסיבים סינתטיים, ושבו לא יותר מ- 67% סיבים סינתטיים.

בחירת סוג הבד נתונה למזמין, אשר צריך לקחת בשיקוליו מספר גורמים: אזורי עבודה (הזעה) , טמפרטורת הסביבה ועוד,מספר הכיסים אינו מוגדר בתקן אלא נתון לסיכום עם המזמין בהתאם ליעוד וסוג העבודה.

התקנות מחייבות שבגדי העבודה יהיו בהתאם לתקן הישראלי באם קיים ולא בהתאם לתקן זר.

"תקנה 6 טיב הציוד והתאמתו
(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.
(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים EN, DIN, ISO, ANSI או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי; לענין זה -
"תקן ISO" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה International Standard Office;
"תקן DIN" - תקן של Deutsche Industrie Norma;
"תקן EN" - הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;
"תקן ANSI" - תקן של American National Standard Institute
תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.
(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע. "

3. חולצות טריקו
לא אותר תקן לדגמי חולצות מטריקו, יש לציין שבהתאם לתקנות הנ"ל יש להגן על העובד מפני חשיפה ישירה לקרינת השמש, מה שחולצת טריקו עם שרוולים קצרים לא מספקת.

(דוד זיו , 45454)