Canadian Centre
for Occupational Health and Safety

עבודה בישיבה - תנוחת גוף טובה

מהי תנוחת גוף "טובה" בישיבה?
אין תנוחת גוף אחת יחידה שמומלצת לישיבה. כל עובד יכול לשבת בנוחות על ידי כוונון זוויות המותניים, הברכיים, הקרסוליים והמרפקים. להלן המלצות כלליות. מדי פעם ניתן, ואף רצוי, לבצע שינויים לפרקי זמן קצרים בתנוחת הגוף, מעבר לטווחים המוצגים כאן.

 • שמרו על מפרקי המותניים, הברכיים והקרסוליים פתוחים קמעה (מעל 90 מעלות).
 • הטו את החלק העליון של הגוף בהטיה של 30 מעלות ממצב זקוף.
 • שמרו תמיד את הראש בקו ישר עם עמוד השדרה.
 • החזיקו את הזרועות בזוית ישרה ועד הטיה של 20 מעלות קדימה.
 • החזיקו את המרפקים בזוית שבין 90 ל- 120 מעלות.
 • החזיקו את אמות הידיים במצב מאוזן ועד 20 מעלות כלפי מעלה.
 • תמכו באמות הידיים

 • החזיקו את פרקי כפות הידיים ישר ובקו ישר עם אמות הידיים.
 • הניחו את פריט העבודה כך שתוכלו לראות אותו מתחת לקו הראייה בזוית של 10 עד 30 מעלות.

 • החזיקו את הכתפיים נמוכות ורפויות.
 • החזיקו את המרפקים מכונסים.
 • הכניסו סנטר פנימה ואל תרכנו לפנים בזמן שאתם מסתכלים למטה וקדימה.
 • שנו תנוחות לעתים קרובות אך שמרו על הטווחים המומלצים.
 • החליפו בין הרגליים המוצלבות.
 • המנעו מרכינה לצדדים.
 • הימנעו מרכינה קדימה.
 • אל תשבו ברישול.
 • אל תשבו יותר מ- 50 דקות ברציפות.מבוסס על דף המידע Working in a Sitting Position - Good Body Position מתוך הסדרה OSH Answers של המרכז הקנדי לבריאות ולבטיחות בעבודה CCOHS, באדיבותו, וכפי שפורסם באתר האינטרנט www.ccohs.ca.