טיפים ל"תדלוק בטיחותי" של רכב (מתוך פרסום של ה-NFPA)
ערך ותירגם: בוריס פרידלנדר, מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות*

 • דומם את מנוע רכבך בשעת תדלוק.
 • שמור דלק וחומרים דליקים אחרים מחוץ לשדה ראייתם והישג ידם של ילדים. בנוסף להיותו דליק, דלק הינו חומר רעיל מאוד. לעולם אין להרשות לילד לתדלק רכב ממשאבת דלק.
 • אין לעשן, להדליק סיגריות או להשתמש במצית בשעת תדלוק, גם לא בהיותך ברכב סגור.
 • יש להתרכז בפעילותך בשעת הפעלת משאבת דלק. זכור - מדובר בחומר דליק! שאיבת דלק היא למעשה פעולה של העברת חומר מסוכן - אין לשלבה בפעילויות אחרות.
 • אין להפעיל מכשיר טלפון סלולרי/או קשר מחוץ לכלי הרכב.
 • בתדלוק עצמי יש להשתמש בהדק המקורי של פיית המזנק, במידה וקיים. אין ללחוץ על ההדק בעזרת שום חפץ כדי להחזיקו במצב פתיחה.
 • כדי למנוע שפיכת דלק, אין למלא את הדלק עד סוף המכל או יתר על המידה. מנגנון פיית המילוי מפסיק באופן אוטומטי את זרימת הדלק למיכל לפני שהוא ממולא עד הסוף כדי להשאיר מרחב להתפשטות.
 • לאחר סיום פעולת משאבת דלק השאר פיית המזנק בפתח מיכל הדלק במשך מספר שניות כדי למנוע טפטוף של טיפות דלק במהלך הוצאת פיית המזנק מהמיכל.
 • אם פורצת אש בעת מילוי הדלק, אין להוציא את פיית המזנק ממכל הדלק של הרכב או לנסות להפסיק זרימת הדלק. יש לעזוב מיד את המקום ולהזעיק עזרה.
 • אין להיכנס לתוך הרכב או לרדת ממנו בשעת תדלוק. חשמל סטטי עלול להווצר על פני גופך בעת החלקתך על פני מושב הרכב, וכאשר אתה מגיע למשאבת הדלק, ניצוץ עלול להצית את אדי הדלק.
 • אם אתה חייב להיכנס בשעת תדלוק לתוך רכבך עליך לפרוק את המטען של חשמל סטטי ע"י נגיעה בחלק מתכתי המרוחק מנקודת המילוי לפני הוצאת זרנוק המילוי מהרכב.
 • לצורך שינוע או אחסון הדלק יש להשתמש אך ורק במיכלים מיטלטלים מאושרים.
  • וודא שהמיכל מונח באופן יציב.
  • לעולם אין למלא את המיכל כשהוא מונח על הרכב או נמצא בתוכו. תמיד הקפד להניח תחילה את המכל על הקרקע. שריפות הנגרמות ע"י חשמל סטטי פורצות כאשר אנשים ממלאים את המיכלים בירכתי רכב מסחרי ומשאיות, במיוחד באלה שרצפתם עשויה חומר פלסטי. הורדת המכל על הקרקע לשם מילויו מונעת גם שפיכת דלק מסוכנת.
  • בעת מילוי המיכל שמור על מגע הפייה עם המיכל. מלא המכל עד 95% מנפחו על-מנת להשאיר מרחב להתפשטות.

*מבוסס על דף מידע של NFPA (הארגון לבטיחות אש בארה"ב):
NFPA Fact Sheets - Safety at service station.