תשובת השבוע ממרכז המידע 16.03.03
השאלה:
אילו מקורות מידע קיימים עבור צמר סלעים, סיבי זכוכית?

בהוצאת מרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות קיימים:
1. דף תפוצה מס' ת-109 סיבי זכוכית (פיברגלס).
2. דף תפוצה מס' ת-112 צמר סלעים.
להזמנת הפרסומים ניתן לפנות למרכז המידע בטלפון
03-5266455.

קיימים התקנים הישראליים והמפרטים שלהלן:
1. ת"י 751 - צמר מינרלי לבידוד, מוצרים מעוצבים.
2. מפרט 34 - משטחי עבודה מבטון פולימרי מזוין לארונות מטבח.
3. מפרט 203 חלק 2 - רכיבי "סנדוויץ" לבנייה: רכיבים עם ליבה עשויה פוליסטירן מוקצף קשיח או צמר סלעים קשיח או שניהם.
4. מפרט 451 - יריעות ביטומניות המיועדות להתקנה בהדבקה לצורך איטום גגות, חציצה במערכת איטום או חסימת אדים.
את התקן והמפרטים ניתן להשיג ממכון התקנים הישראלי, רח' חיים לבנון 42, תל אביב בטל: 6465191/2 - 03

(27189)