הדרכות בטיחות וגיהות
כלליות באמצעות לומדות

הלמידה מתבצעת באמצעות מחשב
מתוך הארגון

הדרכה אקטיבית וחוויתית

בקרה ודיווח בסיום ההדרכה


מגוון מסלולי הדרכה בתחומים שונים
לחצו בכל תחום לפירוט המסלולים.

תעשייה

למידע נוסף אודות
המסלולים והתכנים בתעשייה

בנייה

למידע נוסף אודות המסלולים
והתכנים בבטיחות כללית בבנייה

חקלאות

למידע נוסף אודות המסלולים
והתכנים בבטיחות כללית בחקלאות

מוסך

למידע נוסף אודות המסלולים
והתכנים בבטיחות כללית במוסכים

משרד

למידע נוסף אודות המסלולים
והתכנים הכלולים בבטיחות במשרד

אחזקה

למידע נוסף אודות המסלולים והתכנים
בנושא בטיחותו של עובד האחזקה

ארגונומיה

למידע נוסף אודות מסלול שריר - שלד
והתכנים הכלולים בנושא

רעש

למידע נוסף אודות מסול שמירת השמע
והתכנים הכלולים בנושא

שים לב: השירות לבתי מלאכה ומפעלים קטנים, עד 25 מודרכים ניתנת ללא עלות.