www.osh.org.il

ספטמבר 2009

 

החמרה בפגיעות בעבודה ביום שלאחר הפעלת שעון קיץ

מאת: ד"ר אשר פרדו*

 

החמרה בפגיעות ותאונות בעבודה ביום הראשון שלאחר הזזת מחוגי השעון שעה אחת קדימה – זאת מסקנתו של מחקר חדש שנערך באוניברסיטת מישיגן בארה"ב ופורסם בכתב העת המדעי של פסיכולוגיה ישומית. הזזת השעון קדימה כדי לחסוך באור יום נהוגה ב- 74 מדינות בעולם. הדעה כי פעולה זו עלולה להעלות את סיכון העובד לפגיעה בעבודה, עקב הפוטנציאל לאיבוד זמן שינה, נשמעה כבר קודם, אך הראיות לכך לא היו חד משמעיות.

בסיס הנתונים למחקר כלל את נתוני הפגיעות והתאונות בעבודה בקרב עובדי מכרות, שנאספו ע"י המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ולבריאות (NIOSH) בין השנים 1983 – 2006. היתרון באיסוף נתונים למחקר מסוג זה מעובדי מכרות נובע מעובדת עבודתם התמידית בתאורה מלאכותית כך שאינם מושפעים משינויים באורך שעות האור במקום עבודתם ובכך יש ניטרול של גורם מבלבל לצורך הסקת מסקנה.

בימי שני שאחרי סוף השבוע בו הוזזו מחוגי השעון קדימה נמצאו בממוצע 3.6 פגיעות ותאונות יותר מאשר בימים אחרים, עליה ב- 5.7%. חומרת הפגיעות בימי שני שאחרי הזזת השעון, על פי מדד ימי העדרות מעבודה, הביאה לתוספת איבוד של 2,469 ימי עבודה לשנה, המהווים עליה של כ- 68% בהשוואה לימי עבודה אבודים מפגיעות שלא ארעו בימים שאחרי הזזת השעון. הבדלים כאלה בתדירות ובחומרה לא נמצאו לגבי פגיעות שארעו ביום שאחרי הזזת מחוגי השעון אחורה (שעון חורף).

הסיבה המשוערת לעליה בפגיעות בעבודה ביום שאחרי הזזת מחוגי השעון היא הפסד שעת שינה. כדי לאשש את עובדת ההפסד, בדקו החוקרים נתונים של סקר אמריקאי לניצול זמן, שנערך בשנים 2004-  2006 ובו התבקשו המשתתפים לתעד את פעילותם בכל דקה ביום שעבר. מתוך 14,310 ראיונות עם עובדים שהשתתפו בסקר נמצא שמשך השינה מייד לאחר הזזת מחוגי השעון קדימה התקצר ב- 40 דקות בממוצע. לא נמצא אפקט על משך השינה לאחר הזזת מחוגי השעון אחורה.

החוקרים אינם ממליצים להפסיק את הפעלת שעון הקיץ עקב היתרונות החשובים לכך. מאידך, המשך אי היידוע של עובדים בעלייה בסיכון לפגיעה בימים שאחרי הזזת המחוגים שעה אחת קדימה הוא סוג של ליקוי אתי.

החוקרים ממליצים על דרכים אפשריות להתמודדות עם השינוי בשעון:

-          התחלת המשמרת חצי שעה מאוחר יותר מכרגיל במשך ימים אחדים אחרי הזזת המחוגים קדימה.

-          נוכחות גבוהה יותר של מתריעים על העלייה בסיכון לפגיעה בימים שאחרי הזזת השעון.

-          המנעות מתכנון וביצוע של מטלות בעלות סיכון גבוה במיוחד, או דרישות מיוחדות, בימים אלו והעתקתם לימים מוקדמים או מאוחרים יותר.

 

 

 

ד"ר אשר פרדו, PhD מדעי הרפואה, מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות, על-פי

http://www.reuters.com/article/healthNews/idUSTRE5895NS20090910