www.osh.org.il

אוגוסט 2011

 

חשיפה לפורמאלדהיד בעת טיפול בהחלקת שיער במספרה

מאת: ד"ר אשר פרדו *

 

בתהליך החלקת שיער במספרות ומכוני יופי משתמשים בחומרים שונים להחלקת השיער וגיהוצו בחום. המכון הלאומי האמריקאי לבטיחות ובריאות (NIOSH) בחן חשד לחשיפה לפורמאלדהיד באחד מסלוני השיער בעת טיפול בשיער לצורך החלקה. שלבי הטיפול כוללים: חפיפה בשמפו יעודי, טיפול בשיער בתמיסת חומר ההחלקה ע"י מריחת החומר והברשת השיער, יבוש במייבש שיער תוך כדי המשך ההברשה, העברת מגהץ חם (Cº230) על השיער מספר פעמים, מריחת מסיכה של קונדישיונר מיוחד על השיער, שטיפה וייבוש השיער.

 

ראוי לציין כי בסלון השיער נמצא MSDS  של תמיסת ההחלקה, אך לא של שמפו החפיפה או של מסיכת הקונדישיונר. גליון הבטיחות ציין שתמיסת ההחלקה אינה מכילה פורמאלדהיד.

 

ניטור אוויר בסלון נערך לבדיקת הרקע במשך ארבע שעות בזמן שלא נעשה טיפול החלקה בסלון ולא היה שימוש בתמיסת ההחלקה. תכשירים לטיפול בשיער אוחסנו בחדר נפרד ומיכליהם היו סגורים. לאחר בדיקת הרקע נערך ניטור אוויר במהלך הטיפול להחלקת שיער כאשר תמיסת ההחלקה הושמה בצלוחית פתוחה לצורך הטיפול ודגימות האוויר נלקחו בנפרד בכל אחד משלבי הטיפול. תקן החשיפה לפורמאלדהיד הוא תקן תקרה שאין לחרוג ממנו בכל זמן ולכן נלקחו גם דגימות קצרות לבדיקת שיאי חשיפה ברגעים של שיא בשימוש החומר. דגימות אישיות נערכו לעובד שבצע את הטיפול ולעובד שעמד בקרבתו.

 

בריכוזים נמוכים מוכר הפורמאלדהיד כחומר מגרה ריריות. באופן ממוצע לא מתפתחות תחושות גירוי אם ריכוזי החומר באוויר נמוכים מ- 1 חל"מ, אבל דווחו גם גירויים בריכוזים נמוכים מ- 0.1 חל"מ. פורמאלדהיד הוא חומר הגורם לרגישות יתר (סנסיטיזציה) ואלרגיה ודווחו מקרים של אנשים רגישים שהסנסיטיזציה ארעה אצלם לאחר חשיפה לריכוזים באוויר בתחום שבין 0.05 – 0.1 חל"מ. פורמאלדהיד הוכר כחומר מסרטן לאדם ע"י הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן (IARC) בהתבסס על קשר בין החומר לבין סרטן הלוע האפי ולויקמיה. במדינת ישראל הרמה המרבית המשוקללת (8 שעות) המותרת לחשיפה לעובדים היא 0.2 חל"מ ורמת התקרה שאין לחרוג ממנה בכל זמן היא 0.3 חל"מ. בהיבט של בריאות הציבור הבא לטיפול להחלקת שיער קבע המשרד להגנת הסביבה רמה מרבית מותרת לחשיפה על פני חצי שעה בגובה 0.1 חל"מ.

 

על אף הצהרת היצרן שהתכשיר להחלקת השיער אינו מכיל פורמאלדהיד נמצאו ריכוזים מפתיעים של החומר באוויר בעת הטיפול. בדגימות שנערכו בנפרד לספר המטפל בכל שלב טיפול נמדדו ריכוזים בתחום 0.018 – 1.1 חל"מ. בדגימות לבדיקת שיאי חשיפה נעו ריכוזי הפורמאלדהיד באוויר בתחום 0.018 – 1.3 חל"מ. ארבע בדיקות חרגו מרמת התקרה הנהוגה בישראל. הריכוזים הגבוהים יותר נמדדו בעת מריחת תמיסת ההחלקה ולאחריה בזמן יבוש השיער מהתמיסה וגיהוצו. בהתייחס לחשיפה הפוטנציאלית לציבור מקבלי הטיפול חרגו שש מתוך שבע הבדיקות לזמן קצר מהרמה המרבית שנקבעה ע"י המשרד להגנת הסביבה (0.1 חל"מ) אם כי לזמנים קצרים מחצי שעה. באזור הנשימה של ספר שעבד במרחק 2 מטר מהספר שביצע החלקת שיער וביצע תספורת ללא קשר לחומרי ההחלקה נמדד ריכוז פורמאלדהיד ממוצע משוקלל בגובה 0.1 חל"מ על פני 112 דקות. ריכוז זה נמוך מתקנים תעסוקתיים, אך זהה לרמה המרבית שנקבעה ע"י המשרד להגנת הסביבה ולזמן ארוך יותר מהזמן שנקבע בתקן הסביבתי.

 

ריכוזי הרקע במספרה לא עלו על 0.025 כאשר הריכוז הגבוה נמצא בחדר החומרים כנראה בגלל מזיגת תמיסת ההחלקה מבקבוק לצלוחית. בעת הטיפול נמדדו בחדר ריכוזים באוויר הכללי בגובה 0.057 – 0.11 חל"מ. נתוני הרקע והאוויר הכללי בחדר מצביעים על העובדה שהטיפול הוא מקור הריכוזים הגבוהים ושגם אנשים אחרים במספרה חשופים בעת הטיפול.

 

תמיסת ההחלקה ושמפו החפיפה נבדקו לתכולת פורמאלדהיד. במפתיע נמצא בתמיסת ההחלקה ריכוז משקלי של 11% פורמאלדהיד, ובשמפו נמצא ריכוז משקלי של 0.046%.

 

ציוד המגן בו השתמשו הספרים כלל כפפות לטקס בלבד, כלומר לא נעשה שימוש בהגנה נשימתית. אין ספק ששימוש כזה היה עלול ליצור בהלה בקרב לקוחות.

 

הלקח הנלמד מפרשה זו הוא אי הבטחון בהצהרות יצרן לגבי תכולת תכשירים במקומות עבודה שנושא ה- MSDS  פחות מוסדר ומוקפד אצלם, והצורך להקפיד על מידע לגבי מקור החומרים בשימוש. תכולת פורמאלדהיד דומה בתכשירי החלקת שיער ושמפו החפיפה בטיפול נמצאה ע"י הרשות האמריקאית לבטיחות וגיהות (OSHA) בשבע מספרות אחרות. ההסכמה הבינלאומית שמעוגנת גם בתחיקה במספר מדינות היא שיש לציין מרכיב מסרטן ואת תכולתו ב- MSDS  אם התכולה עולה על 0.1% משקלי. במקרה זה היתה התכולה גבוהה יותר. בארה"ב, לדוגמה, יש לציין בתיווי התכשיר את האזהרה על פוטנציאל לסרטן אם התכשיר עלול לגרום באוויר לריכוזים גבוהים מ- 0.5 חל"מ. נקודה חשובה נוספת להבהרה היא שישנם יצרנים המציינים את השם "מתילן גליקול" על גבי תוויות תכשירים. בעוד ששם החומר ותיוויו תקין, יש לדעת שמתילן גליקול הוא הצורה בה נמצא פורמאלדהיד בתמיסה מימית וצורה זו היא בעלת מספר CAS  שונה מזה של פורמאלדהיד. אולם מתילן גליקול נמצא בשיווי משקל עם פורמאלדהיד גזי המתנדף מהתמיסה ולכן למעשה מדובר בפורמאלדהיד בתמיסה, אלא שהמשתמשים אינם מודעים להבדל או אינם מכירים את הכימיה של התמיסה ולכן עלולים להיות סבורים שהתמיסה חופשית מפורמאלדהיד.

 

הלקח האחר הוא שבמספרות בהן משתמשים בתכשירי החלקה מכילי פורמאלדהיד (מתילן גליקול) עלולה החשיפה של הספרים והלקוחות לחרוג מתקנים מרביים מותרים לחשיפה. כפפות ניטריל עדיפות לשימוש במקרים אלה על פני כפפות לטקס.

 


 

ד"ר אשר פרדו, מחלקת מחקר של המוסד לבטיחות ולגיהות.

מקור:

http://www.cdc.gov/niosh/hhe/pdfs/HETA_11-0014_Interim_Letter_for_web.pdf