כניסה הרשמה צור קשר

סיור מקצועי והדרכתי בקיבוץ בדרום באזור עוטף עזה

 

עודכן ב:13/03/2018

 

בחודש מרץ מחוז דרום של המוסד לבטיחות ולגיהות ערך סיור לימודי והדרכתי בנושא בטיחות חשמל. מטרת הביקור היה להגביר את המודעות ולתקן כשלים בטיחותיים. שיחת הפתיחה נעשתה על ידי איציק ריין, מדריך חקלאות ואלכס רודיאק, מדריך חשמל ארצי במוסד לבטיחות ולגיהות. השיחה הייתה בהשתתפות מנהלת ענפי השירותים בקיבוץ, ממונה הבטיחות והחשמלאי של הקיבוץ.

נערך סיור בשטחי הקיבוץ ואותרו כשלים בטיחותיים אלכס רודיאק נתן הסברים מעמיקים ופתרונות לסוגיות נושא החשמל. משתתפי הסיור התרשמו מהידע המעמיק מאופן ההסבר והעברת המסרים הלימודיים.
בנוסף ניתן הסבר על  פעילויות המוס"ל בקידום המודעות והבטיחות בדגש על בטיחות בחשמל, וניתנה הדרכה על הגשת שאילתות למרכז המידע לקבלת מידע כולל על חוקים ותקנות ונושאים נוספים. כמו-כן, ניתן הסבר על גלישה באתר המוס"ל למידע ושרותים בנושאים שונים.

בסיכום הסיור הדגיש יושב ראש וועדת הבטיחות כי ברצונו להקדיש את הישיבת וועדת הבטיחות הקרובה לדיון בממצאים ובפערים שאותרו בסיור בכל ענפי המשק.

 

 

מקור:איציק ריין, מדריך חקלאות, מחוז דרום, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה