כניסה הרשמה צור קשר

מחקר מוסדי בבטיחות ובריאות תעסוקתית

  המוסד לבטיחות ולגיהות מבצע מחקר יישומי כחלק ממטרותיו ויעדיו לפיתוח תחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית והקהילתית

  ולקידום המניעה של תאונות עבודה ותחלואה מקצועית. המחקר המוסדי מהווה משאב לפיתוח והקניית ידע, מקור למידע תומך

  לקבלת החלטות וכלי עזר מקצועי לגופים מבצעים בתחומי הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

  המחקר המוסדי מקיף נושאים שונים וביניהם פיתוח כלים יישומיים, אסטרטגיות ומתודולוגיות להערכת חשיפה וסיכונים במגזר

  התעסוקתי, אפיון גורמי סיכון כימיים, פיסיקליים וביולוגיים בטכנולוגיות תעשייתיות חדשות וותיקות, חקר קשרים בין מדדי חשיפה

  וסיכון, חקר היבטים שונים במדיניות הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

 

המחקר המוסדי נתמך ע"י קרנות מחקר וביניהם ה"פעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה" במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה, קרן

"מנוף" למימון פעולות למניעת תאונות בעבודה במוסד לביטוח הלאומי, המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות במרכז הרפואי שיבא.


מדור המחקר המוסדי באתר המוסד לבטיחות ולגיהות מציג את המחקרים שנערכו במוסד במתכונת של מסמך מלא ותקציר מורחב בעברית ובאנגלית לנוחות הקוראים.


מנהל מחלקת מחקר: ד"ר אשר פרדו

 

מחקר 7 אוגוסט 2017 -  השוואת שיטות ניטור לניטרוס אוקסיד כבסיס להחלטה על השיטה המתאימה ביותר להערכת חשיפה תעסוקתית 


במימון הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה

 

המחקר - טקסט מלא

 


 

מחקר 6 אוקטובר 2014 -  ניתוח השוואתי של חשיפה לסיליקה גבישית בבתי מלאכה לעיבוד שיש כבסיס להתאמת אמצעי בקרה למניעת החשיפה


במימון הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה

 

המחקר - טקסט מלא


 

מחקר 5 יולי 2014 -  השלכות חוק ביטוח בריאות ממלכתי על שירותי הרפואה התעסוקתית בישראל


במימון המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות ד הכלכלה

 

המחקר - טקסט מלא


 

מחקר 4 ינואר 2014 -  הערכת חשיפה תעסוקתית למסיס אורגני בהופעה כבודד ובתערובת


במימון הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה


תקציר המחקר באנגלית


תקציר המחקר בעברית


המחקר - טקסט מלא


 

מחקר 3 אוקטובר 2013 -  פיתוח אינדיקטורים ממלכתיים של שירותי גהות ובריאות תעסוקתית


המחקר מומן ע"י המכון הלאומי לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות


תקציר המחקר באנגלית


תקציר המחקר בעברית


המחקר - טקסט מלא

 

 


מחקר 2 אוגוסט 2013 -  איתור חשיפה לביוארוסולים ואנדוטוקסינים במכוני תערובת ובעיבוד שבבי המשתמש בנוזלי חיתוך וקירור


במימון הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה


תקציר המחקר באנגלית


תקציר המחקר בעברית


המחקר - טקסט מלא

 


 

מחקר 1 אפריל 2013 - פיתוח תבניות הסתברותיות


במימון הפעולה המונעת ומחקר בבטיחות ובבריאות בעבודה במנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית – משרד הכלכלה


פיתוח תבניות הסתברותיות - תקציר אנגלית 


פיתוח תבניות הסתברויות - תקציר עברית 


פיתוח תבניות הסתברותיות - טקסט מלא

 

שלח להדפסה