כניסה הרשמה צור קשר

פסיכולוגיה של הבטיחות והבריאות בתעסוקה

אודות התחום

גורמי סיכון פסיכוחברתיים נתפסים בשנים האחרונות כסיכונים משמעותיים המשפיעים לא פחות מסיכוני מקצוע קונבציונאליים. גורמי סיכון אלה כוללים: לחץ, שחיקה, גורמי ניהול, תרבות ארגונית, השפעת ההתרחשויות בבית העבודה וכו'. גורמים אלה משפיעים על בטיחות ובריאות העובד.

המדור יתמקד בתרומתו של תחום הפסיכולוגיה לשיפור והתמודדות עם נושאי הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

הפרסומים במדור יציגו ממצאים של מחקרים בינ"ל וכלים מתחום הפסיכולוגיה המסייעים בהבנת ההתנהגות האנושית ומניעיה. במדור, יושם דגש  על כלים ואסטרטגיות שמטרתם להשפיע ולשפר את הבטיחות במקומות העבודה בין היתר, באמצעות הבנה טובה יותר של תפיסת הבטיחות, של תהליך קבלת החלטות, של  גורמי סיכון פסיכוחברתיים (ועוד).

בנוסף, למאמרים ומחקרים בינ"ל בתחום, נפרסם במדור מידע על פיילוטים ופרויקטים שיתנהלו באמצעות מח' פסיכולוגיה ארגונית.

 

 

חדשות

לכל החדשות