כניסה הרשמה צור קשר

צור קשר

 

פניות למרכז מידע - 9214*

 
internet@osh.org.il :לצוות האתר

פניות לממונה על חופש המידע מר אמציה בר-משה AmatsyaBM@osh.org.il

כתובת למשלוח דואר: רח' מזא"ה 22, ת.ד. 1122, ת"א 61010


 
email פקס טלפון כתובת יחידה/תפקיד ושם
info@osh.org.il 03-5266457 03-5266444 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
המוסד לבטיחות ולגיהות
03-5252448 03-5266431
 
22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מנכ"ל: ד"ר אורנית רז
 
AlonPal@osh.org.il 03-5252448 03-5266431 22 רח' מזא"ה
 61010 ת.ד. 1122, ת"א 
סמנכ"ל: אלון פל
AmatsyaBM@osh.org.il 03-5252448 03-5266419 22 רח' מזא"ה
 61010 ת.ד. 1122, ת"א
דובר ורכז קשרי ממשל
אמציה בר-משה
aya@osh.org.il 03-5266457 03-5266496 22 רח' מזא"ה
ת.ד. 1122, ת"א 61010
:משאבי אנוש
איה אלון
Yoav.BT@osh.org.il 03-5266457 03-5266422
רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל כספים:
סמנכ"ל: יואב בן צרויה
sivan@osh.org.il 15335266421 03-5266420/1 רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל תפעול: 
סיון רדה
MikiWinkler@osh.org.il 03-6204320 03-5266485 רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מינהל הנדסת בטיחות ופרויקטים:
מיקי וינקלר
ron@osh.org.il 03-5266410 03-5266485 רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחלקת בריאות תעסוקתית:
רון ויזינגר
YakiE@osh.org.il 03-5266456 03-5266455
מקוצר 9214*
רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
יחידת מרכז מידע ואינטרנט:
יקי אלעד
AmatsyaBM@osh.org.il 03-6208232 03-5266476 רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
 
מינהל הסברה, פרסום והוצאה לאור:
אמציה בן-משה
Asherp@osh.org.il 03-6208230 03-5266483 רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחלקת מחקר:
ד"ר אשר פרדו
ErezHadary@osh.org.il 03-6593449 03-7715200
מקוצר 9293*
רח' מגדלי הים 2,
בת-ים 5930314
מינהל הכשרה והדרכה:
ארז הדרי
M.Hafatza@osh.org.il 03-6575148 03-7715210-1 רח' מגדלי הים 2, 
בת-ים 5930314
מחלקת רכש, לוגיסטיקה והפצה:
יוסי מלכי
shlomo.aloni@osh.org.il 03-6208596 03-5266465
03-5266471
רח' מזא"ה 22
ת.ד. 1122, ת"א 61010
מחוז מרכז וירושלים:
שלמה אלוני
sami@osh.org.il 04-8218895 04-8218890 נשר, בית עופר רח' דרך ישראל בר-יהודה 52
ת.ד. 386, חיפה 3660202 
מחוז צפון:
ד"ר סמי סעדי
Gavriel.S@osh.org.il 08-6275129 08-6276389 מגדל הרכבת, רח' בן צבי 10
ת.ד. 637, 8489328
מחוז דרום:
גבריאל סיקסיק

 

שלח להדפסה