כניסה הרשמה צור קשר

חזון אפס תאונות עבודה "Vision Zero"

מאת:ד"ר סמי סעדי, מנהל מחוז חיפה והצפון, המוסד לבטיחות ולגיהות.

תאריך:04/12/2017


תאונות בעבודה ומחלות תעסוקתיות אינן גזירה משמים או בלתי נמנעות. תמיד יש להן סיבות שאפשר למנוע אותן על ידי פיתוח תרבות מניעה. "חזון אפס תאונות" הוא גישת מניעה, המשלבת את שלושת הממדים של בטיחות, בריאות ורווחה בכל רמות העבודה.

תנאי עבודה בטוחים ובריאים אינם רק חובה משפטית ומוסרית – הם גם משתלמים מבחינה כלכלית. מחקר בין-לאומי על התשואה של השקעות במניעת תאונות מוכיח כי כל דולר שהושקע בבטיחות ובבריאות מייצר יתרון פוטנציאלי של יותר משני דולרים.

תפיסת חזון אפס תאונות היא גמישה ואפשר להתאימה לסדרי העדיפויות בבטיחות, בבריאות או ברווחה. הודות לגמישות זו, Vision Zero יכול להתאים ולהועיל לכל מקום עבודה, ארגון או תעשייה בכל העולם.

חזון אפס תאונות הוצג לראשונה בכנס בטיחות עולמי בגרמניה בשנת 2014. הוא מקדם אסטרטגיית מניעה מקיפה ועתיד בטוח לכול, ללא תאונות עבודה קטלניות או חמורות, מחלות תעסוקתיות ותאונות דרכים. הקמפיין, שהושק לאחרונה, תומך ומשלים כמה יוזמות בטיחות ובריאות, הקשורות לנושא המשותף של חזון אפס תאונות, והוא כולל 7 כללי זהב, אשר באמצעותם הוא שואף לעורר מחויבות מחודשת מרצון של  מקבלי החלטות, מעסיקים, אנשי עסקים, מנהלים ואנשי מקצוע בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית לבטיחותם ולבריאותם של עובדים. להקלה על המנהלים בהטמעה ובעמידה בכללים הוכן מדריך למנהל במספר שפות על ידי האגודה הבין-לאומית לביטוח לאומי (
ISSA - 
International Social Security Association)

לכל כלל זהב במדריך יש סקירה קצרה ואחריו סדרה של עקרונות, והוא נתמך על ידי רשימת תיוג פשוטה. בדרך זו אפשר למדוד במהירות איזה מתוך 7 כללי הזהב כבר מיושמים בארגון שלך, במה יש מקום לשיפור או האם עליך לנקוט פעולה מתקנת.

כלל 1: מחויבות

מנהיגות ומחויבות של ההנהלה הבכירה בארגון חיונית לטיפוח סביבת עבודה חיובית ומסייעת עבור Vision Zero. ההנהלה הבכירה קובעת את הטון של תרבות הבטיחות והבריאות בארגון והיא ממלאת תפקיד בעל השפעה מכרעת בכל הקשור לבטיחותם ולבריאותם של העובדים בארגון.

כלל 2: זיהוי ובקרת סיכונים

לכל ענף תעסוקתי יש סיכונים ייחודיים בתחום הבטיחות. חשוב שכל ארגון יזהה את הסיכונים המרכזיים אצלו ויכיר את הדרכים למניעה ולבקרה שלהם עוד בטרם יגרמו לתאונות ולמחלות מקצוע.

כלל 3: הגדרת מטרות ויעדים

הגדרת המטרה היא חיונית לשימור המחויבות הארגונית לבטיחותם ולבריאותם של עובדים בארגון. היעדים יכולים להיות רחבים, כמו אפס הרוגים או אפס תאונות, או ספציפיים, כמו הפחתת התאונות במקום העבודה ב-20% בתוך שנה. כמובן שעל ההנהלה להקצות משאבים מספיקים לקיום תהליכים יעילים להשגת היעדים.

כלל 4: ארגון המערכת

הבטח שברשותך מערכת ניהול בטיחות ובריאות תעסוקתית – היה מאורגן היטב בניהול המערכת. ניהול שיטתי של בטיחות וגיהות תעסוקתיות בפעילות הארגון מוביל את הארגון לפעולה חלקה, נטולת הפרעות או זמן ההשבתה של הייצור, ומפחית בעיות של איכות. בסופו של דבר, זה משתלם וזה לא כל כך קשה.

כלל 5: שמירת הבטיחות של המכונות, הציוד וסביבת העבודה

מכונות, ציוד וסביבת עבודה בטוחה חיוניים לעבודה בטוחה, ללא תאונות ומחלות מקצוע.

כלל 6: השקעה בהדרכה והכשרה של עובדים

יש להשקיע בהכשרת העובדים בתחום הבטיחות בעבודה ולוודא כי הידע הדרוש זמין בכל מקום ובכל עת בארגון.

כלל 7: השקעה באנשים והגברת המוטיבציה שלהם

הנעת הצוות והגברת המוטיבציה שלו על ידי מעורבות ושיתוף של העובדים בכל מה שקשור להערכת סיכונים, התאמת שיטות למניעה ובקרה.

כן הושקה בשנת 2015 קרן חזון אפס תאונות, שהיא יוזמה של קבוצת 7 מדינות (G7ׂ), וקיבלה לאחרונה את אישורה של קבוצת 20 מדינות (G20). ארגון העבודה הבינלאומי (ILO) מנהל ומבצע את הפרויקטים של הקרן. מידע נוסף על פעילות הקרן אפשר לראות
באתר האינטרנט. 

לסיכום:

שבעת כללי הזהב, אשר מרכיבים את מפת הדרכים של חזון אפס תאונות, מבוססים על עקרונות ניהול מעשיים. הם מספקים דרכים פרואקטיביות לקידום תרבות מניעה במקום העבודה. הם מציגים צעדים מעשיים שיש לנקוט כדי לזהות את שיפור מצב הבטיחות בשטח ולאחר מכן, הם מביאים הצעה קונקרטית ליישום הכללים, הלכה למעשה, בעזרת המדריך למנהל.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה