כניסה הרשמה צור קשר

תוכנית אסטרטגית לטיפול בבעיות של בריאות תעסוקתית

מאת: רינה קנוביץ M.Sc, גיהותית וסגנית מנהל מחלקת גיהות במוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:31/12/2017


בשנים 2015 - 2016 כ- 1.3 מיליון עובדים בבריטניה סבלו ממחלה הקשורה לחשיפה במקום עבודתם. 13,000 מקרי מוות בשנה נגרמו כתוצאה מחשיפות שהתרחשו במקום העבודה. הנטל הכלכלי כתוצאה ממקרים חדשים של מחלות הקשורות לחשיפה במקום העבודה (מחלות שנגרמו מתנאים עכשוויים, ולא חשיפות מהעבר), גדל, ובשנים 2015-2014 עמד על 9.3 מיליארד פאונד. חשיפות עבר, שפגיעתן באה לידי ביטוי בשנים האחרונות, עדיין מסבות עלויות כבדות למשק, וההערכה היא שבשנת 2010 עלותן הסתכמה ב-12.3 מיליארד פאונד.

בתוכנית אסטרטגית לטיפול בבעיות של בריאות תעסוקתית בבריטניה, שפורסמה לאחרונה על ידי HSE (המוסד הבריטי לבטיחות ולגיהות), לשלוש עד חמש השנים הקרובות, הוחלט להתמקד בשלושה נושאים עיקריים וב-19 ענפים שונים. התוכנית כוללת שיתוף פעולה בין HSE ובין גורמי התעשייה בבריטניה, האיגודים המקצועיים, גופים רגולטוריים והאקדמיה.

הנושאים שבהם הוחלט להתמקד הם: מחלות ריאה הקשורות לחשיפה במקום העבודה (להלן – מחלות ריאה תעסוקתיות), פגיעות שלד-שריר ולחץ בעבודה.


מחלות ריאה תעסוקתיות – מחלות ריאה עלולות להתפתח זמן קצר לאחר החשיפה התעסוקתית, דוגמת אסתמה תעסוקתית או מחלת הליגיונרים. מחלות ריאה אחרות, כגון פניאומוקוניוזיס, COPD, סרטן ריאות ומזותליומה, יתפתחו רק לאחר שנים של חשיפה. מחלות הריאה התעסוקתיות נגרמות על ידי מגוון רחב של גורמי סיכון בעבודה: הגורם הביולוגי, סוגים שונים של אבק, נדפים ואדים. ההערכה היא שבבריטניה נפטרים בכל שנה 12,000 עובדים כתוצאה ממחלה תעסוקתית נשימתית. בכל שנה נוספים 14,000 מקרים של עובדים, החולים במחלת ריאות תעסוקתית.

פגיעות שריר-שלד - הן הנפוצות ביותר מבין כל המחלות הקשורות לעבודה. 41% מהמחלות הקשורות למקום העבודה הוגדרו כפגיעת שריר-שלד. 34% מאובדן ימי העבודה קשורים לפגיעות אלה. עובדים מכל סוגי הענפים נפגעים בפגיעות שריר-שלד, אך מספר המקרים הרב ביותר מתרחש בענפי החקלאות, היערנות, הדיג, התחבורה, הבנייה, השירותים החברתיים והבריאות. בשנים 2016-2015 היו 539,000 מקרים של פגיעות שלד-שריר תעסוקתיות, מתוכם 176,000 פגיעות חדשות, ואבדו למשק 8.8 מיליון ימי עבודה כתוצאה מהפגיעות.

פגיעות כתוצאה מלחץ בעבודה – 37% מהמחלות הקשורות לעבודה נגרמות כתוצאה מלחץ בעבודה. 45% מימי ההיעדרות קשורים למחלות אלה. פגיעות אלה מתרחשות בכל הענפים, אך בעיקר בחינוך, בבריאות, בשירותים חברתיים, במשרדי ממשלה ובפיננסים. בשנים 2016-2015 דיווחו 488,000 עובדים שחוו לחץ כתוצאה ממקום העבודה, מתוכם 224,000 מקרים חדשים. 11.7 מיליון ימי עבודה אבדו למשק כתוצאה ממחלות אלה.

הטיפול יתבצע ב-19 ענפים/סקטורים שנבחרו. להלן פירוט של מספר ענפים מתוך ה-19 שנבחרו, והסבר מדוע נבחרו כענפים שבהם יש צורך להתמקד ולטפל בשנים הקרובות:


ענף הבנייה – ענף זה בבריטניה כולל חברות בנייה גדולות, העוסקות בפרויקטים ענקיים, כמו גם עסקים קטנים של שיפוצניק יחיד. מרבית החברות העוסקות בבנייה – 84% ­– הן חברות של איש אחד;  14%מהחברות מעסיקות עד 9 עובדים. 2.2 מיליון עובדים מועסקים בבריטניה בענף הבנייה ומהווים 7% מכוח העבודה. 3.7% מכוח העבודה דיווחו על התפתחות מחלה כתוצאה מחשיפה בעבודה או על החמרה של מחלה קיימת. מרבית התאונות הקטלניות מתרחשות בחברות קטנות. מחצית מהפגיעות מתרחשות בעת שיפוצים.

ענף החקלאות – בענף החקלאות בבריטניה מועסקים 340,000 עובדים – 1% מכלל העובדים, אך20% מתאונות המוות מתרחשות בענף זה. בממוצע 32 אנשים נהרגים בכל שנה בענף החקלאות. הסיבות העיקריות לשיעור הגבוה של התאונות הן פגיעה מחפצים נעים, נפילה מגובה ופגיעה מבעלי חיים. 4% מכלל העובדים בענף נפגעים בתאונות לא קטלניות בכל שנה. 16,000 עובדים בשנה מדוּוחים כסובלים ממחלה תעסוקתית. השכיחה ביותר היא פגיעת שלד-שריר ולאחריה מחלת ריאה תעסוקתית.

מיחזור פסולת – בענף מיחזור הפסולת (פסולת ביתית ותעשייתית) מועסקים 120,000 עובדים. שיעור התאונות ומחלות המקצוע גבוה בענף זה. שיעור הפגיעות הקטלניות בענף גבוה פי 10 מהממוצע בכל הענפים. 5% מהעובדים בענף נפגעים מדי שנה בתאונות לא קטלניות, פי 2 משיעור התאונות בכלל הענפים. 5% מהעובדים מדווחים על התפתחות מחלות כתוצאה מהעבודה – האחוז הגבוה ביותר מבין כל ענפי התעשייה.

ייצור – סקטור הייצור כולל מגוון גדול של תעשיות, כדוגמת מוסכים, נגריות, ענף המתכת, ייצור מזון ומשקאות, ייצור כלי רכב ואוניות. סקטור זה אינו כולל ייצור חומרים כימיים וחומרי נפץ.

3 מיליון איש עובדים בסקטור זה. 9% מכוח העבודה – 78,000 עובדים –נפגעים בכל שנה, מסיבות הנובעות בעיקר מהרמה לא נכונה, מהחלקות, ממעידות ומנפילות. 86,000 עובדים בשנה מפתחים מחלות הקשורות לחשיפה בעבודה, פגיעות שריר-שלד, מחלות ריאה ומחלות הקשורות ללחץ בעבודה.

ענפים נוספים שבהם הוחלט להתמקד בשנים הקרובות הם – ייצור כימיקלים, חומרי נפץ, תעשיית הגז, תחבורה, מכרות, שירותים ציבוריים, ספורט ובילוי, פארקי שעשועים, תיאטרון וקולנוע.
 
מקור:


http://www.hse.gov.uk/aboutus/strategiesandplans/sector-health-plans.htm

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה