כניסה הרשמה צור קשר

בריאות ובטיחות בקרב עובדים מבוגרים

מאת:רינה קנוביץ M.Sc, גיהותנית וסגנית מנהל מחלקת גיהות במוסד לבטיחות ולגיהות

תאריך:01/03/2018כוח העבודה המשתנה

תוחלת החיים עולה, ובעקבותיה עולה בארצות רבות גם גיל הפרישה. כפועל יוצא מכך, גם משך שנות העבודה עולה. בתוכנית האסטרטגית, שנקבעה על ידי OSHA-EU (הסוכנות האירופית לבטיחות ובריאות בעבודה), לשנים 2020-2014, זוהתה הבעיה הדמוגרפית כאחת הבעיות המשמעותיות שיש להיערך להתמודדות איתן בשנים הקרובות. האוכלוסייה העובדת באירופה מזדקנת. עד שנת 2030 העובדים בגילאים שבין 64-55 יהוו 30% מכלל כוח העבודה בחלק גדול מארצות אירופה. המצב דומה גם בארה"ב. כיום, אחד מכל חמישה עובדים הוא מעל גיל 55. בשנת 2020 אחד מכל ארבעה עובדים יהיה מעל גיל 55.

הגדרה של עובד מבוגר משתנה בארגונים שונים. יש המגדירים עובד מבוגר מי שגילו מעל 50 שנה, ואחרים מגדירים עובד מבוגר עובד מעל 65 שנה או עובד מעל גיל הפנסיה.

מסקר שנערך בקרב עובדים בארצות אירופה עולה כי:

 
 • 22% מהעובדים שמעל גיל 50 סבורים שכאשר יגיעו לגיל 60 ייאלצו לפרוש מעבודתם הנוכחית, כיוון שלא יוכלו לבצעה מפאת גילם.
 • 26% מהעובדים סבורים שעבודתם משפיעה לרעה על בריאותם.
 • 45% מהעובדים סבורים שקיימת אפליה לגבי עובדים מעל גיל 55.

OSHA-EU יצאה בפרויקט נרחב בנושא בריאות במקומות עבודה בכל הגילאים – "Safer and healthier work at any age" – פרויקט שמטרתו לתת בידי המעסיקים והעובדים כלים להתמודדות עם הבטיחות והבריאות במקומות עבודה בהקשר לכוח האדם המתבגר.

עובדים מבוגרים – האתגר

הזדקנות של כוח העבודה מהווה אתגר לעוסקים בתחום הבטיחות והגיהות התעסוקתית:
 
 • שנות עבודה ארוכות יותר גורמות לשנות חשיפה גדולות יותר.
 • בכוח העבודה יהיו יותר עובדים עם בעיות רפואיות כרוניות וצרכים מיוחדים.
 • עובדים מבוגרים הם לעתים בעלי רגישות גבוהה יותר לסיכונים תעסוקתיים מסוימים.
 • יש לתת תשומת לב מרבית לאותם מקצועות/סקטורים שבהם קיים עומס פיזי/מנטלי או שעות עבודה לא רגילות. השחיקה והפגיעה הבריאותית במקצועות אלה גבוהה ועלולה להיות משמעותית יותר באוכלוסייה מבוגרת.
 • באוכלוסיות מבוגרות יש לתת את הדעת לפיתוח תוכניות שיקום וחזרה לעבודה של עובדים, כדי למנוע את פרישתם המוקדמת ממעגל העבודה.

התבגרות פירושה שינויים, לא ירידה בתפקוד. הזדקנות היא תהליך ממושך, שמתרחש לאורך זמן. העובד הופך להיות עובד מבוגר, דבר שאינו קורה בנקודת זמן מסוימת. לא קיימים חוקים ותקנות ספציפיים בתחום הבטיחות והבריאות התעסוקתית המתייחסים לעובדים המבוגרים. חובתו של המעסיק לדאוג לבטיחותם, לבריאותם ולרווחתם של כל העובדים, ללא קשר לגילם או למגדרם. 

לא נכון להניח שגיל העובד קשור ישירות ליכולתו של העובד לבצע את תפקידו. קיימים עובדים מבוגרים, שיכולתם הפיזית והמנטלית גבוהה מזו של אנשים הצעירים מהם. ולמרות זאת, הרבה מעסיקים מאמינים כי עובד מבוגר הוא פחות יצרני, חשוף יותר לפגיעות בעבודה ועלול להיעדר יותר. המחקרים מעידים שאין זה כך – ביצועים בעבודה אינם קשורים לגיל העובד, כך גם ימי ההיעדרות מהעבודה. נכון שאצל רוב האנשים קיימת ירידה ביכולות הפיזיות ובמהירות ההסתגלות עם ההתבגרות, אך הדבר קורה בעיקר בגילאים גבוהים יותר ממה שאנו נוטים לחשוב. ירידה בחוזק השרירים לא תבוא לידי ביטוי לפני גיל 65, לערך. ירידה בתפקוד הקוגניטיבי לא תבוא לידי ביטוי לפני גיל 70. אמנם קיימים ענפים שבהם מקרים של פגיעת שלד/שריר נפוצים יותר בקרב עובדים מעל גיל 45. זהו המצב בענף הבנייה והחקלאות, אך הדבר נובע מפגיעות מצטברות, הנגרמות בענפים אלה כתוצאה מהשחיקה בעבודה. אף שהבריאות והיכולת הפיזית עלולות להידרדר עם הגיל, חלק מהיכולות משתפרות עם הגיל. יכולת החשיבה האסטרטגית, התחשבות בעובדים אחרים, חוכמה ושיקול דעת.

מחקרים שבדקו את רמת הביצועים בעבודה הראו שהוותק והניסיון בעבודה מפצים אצל עובדים מבוגרים על הירידה הפסיכומוטורית. בנוסף ובניגוד לדעה הרווחת, עובדים מבוגרים מסוגלים ללמוד דברים חדשים. לימוד של דברים חדשים איננו תלוי גיל. השינוי שחל הוא במהירות הלמידה. בקרב עובדים מבוגרים קיימות חוזקות וחולשות, וחשוב שמקום העבודה ילמד לנצל את החוזקות וידע להפיק את המיטב מאותם עובדים.


התאמת מקום העבודה לעובד המבוגר

המעסיק אמור לספק לכל עובדיו סביבת עבודה בטוחה ובריאה. לשם כך, עליו לבצע הערכת סיכונים במקום העבודה ולהתאימה גם לעובד המבוגר. הערכת הסיכונים צריכה להתבצע באופן תקופתי, ולא רק כשהעובד מגיע לגיל מסוים:
 
 • יש לבצע התאמות במקום העבודה על בסיס אישי ולא על פי הגיל.
 • יש להתאים את המטלות לעובדים, כדי לאפשר להם שנים ארוכות יותר במקום העבודה ולוודא את הכשרתם לתפקידים החדשים.
 • חשוב לאפשר לעובדים המבוגרים שעות עבודה גמישות או עבודה חלקית.
 • אין להעריך שתפקיד מסוים איננו מתאים לעובד רק מפאת גילו. יש לקבל החלטה על בסיס יכולותיו של העובד, ולא על בסיס גילו.
 • חשוב לעודד ביצוע של בדיקות רפואיות של כל הצוות, ללא קשר לגיל.
 • חשוב לעודד את צוות העובדים לשמור על כושר גופני טוב.
 • לעתים, יש להתאים את עמדת העבודה לעובד המבוגר, מבחינת תאורה, חימום ותנאים ארגונומיים.
 • לעתים, יש לקיים הדרכות בעלות אופי שונה לעובדים המבוגרים ששיטת הלימוד שלהם עשויה להיות שונה מזו של הצעירים.
 • חשוב לעודד עובדים מבוגרים לבצע בדיקות רפואיות תקופתיות. הזיהוי המוקדם של בעיות שניתן לטפל בהן חשוב. דוגמה רווחת בקרב עובדים מבוגרים היא ירידה בחדות הראייה עם הגיל. חשוב שהעובדים יישלחו לבדיקת עיניים. ראייה לקויה עלולה לגרום לתנוחת גוף בעייתית.
 • מקום העבודה צריך להיות גמיש מספיק, כך שיאפשר לעובד מבוגר, המבקש זאת, להמשיך לעבוד ולהרגיש שהוא מוערך ותורם בעבודתו.

מעסיק אשר ינקוט אמצעים לשמירת בטיחותם ובריאותם של עובדיו במהלך התבגרותם ויענה לצרכים של עובדיו המבוגרים, ירוויח עובדים מנוסים ומסורים.

סיכום

הנתונים הסטטיסטיים בבריטניה מראים שעובדי הצווארון הכחול נפטרים צעירים יותר. 20% מעובדי הצווארון הכחול נפטרים לפני הגיעם לגיל הפנסיה, לעומת 7% מקרב עובדי הצווארון הלבן. היחס ילך ויגדל ככל שגיל הפנסיה יעלה. עובדים/ות צווארון כחול חיים ארבע שנים פחות ובריאותם בשנות עבודתם האחרונות יורדת. לרוב, הם אינם יכולים להרשות לעצמם פרישה מוקדמת ונאלצים לעבוד, למרות הקושי.

בכל מקום עבודה חשוב שהעוסקים בבטיחות ובריאות העובדים ישאלו את השאלות הבאות:

 
 • האם במקום העבודה נקבעה מדיניות התומכת בעובדים המבוגרים ומשמרת אותם?
 • האם גם המנהלים בקו הייצור הוכשרו לתמוך בעובדים המבוגרים?
 • האם מתקיימת הערכת סיכונים שמתחשבת בצרכים וביכולות האישיות של העובדים?
 • האם זוהו וטופלו סיכונים העלולים להשפיע יותר על עובדים מבוגרים?
 • האם בהדרכות כוללים גם את העובדים המבוגרים, והאם מוודאים שההדרכות מתאימות לכל הגילאים?
 • האם לעובדים המבוגרים ניתן זמן שבו הם יכולים לטפל בבעיות הרפואיות שלהם?

חשוב לטפל בסיכונים ולספק לעובדים סביבת עבודה בריאה מהיום הראשון לכניסתם למעגל העבודה ועד ליום פרישתם.


מקורות


 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה