כניסה הרשמה צור קשר

קורס ממונים על פיצוצים


המוסד לבטיחות ולגיהות מתכנן לפתוח קורס ממונים על פיצוצים. הקורס יתקיים בבת-ים במתכונת של שני ימי לימוד רצופים מדי שבוע. השתתפות בקורס מותנית, בין היתר, באישור ועדת קבלה. כל בוגרי הקורס - ללא יוצאים מן הכלל - ידרשו לעמוד במלוא התנאים, המפורטים בפרק ג' סימן א' לתקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994. מספר המשתתפים מוגבל ולכן כל הקודם זוכה! תנאי להרשמה, תשלום 500 ₪ מקדמה בעת ההרשמה (שלא יוחזרו במקרה של ביטול הקורס ע"י המשתתף). ניתן לשלם את המקדמה כדלהלן: בצירוף המחאה לטופס הרשמה לפקודת המוסד לבטיחות ולגיהות, או בכרטיס אשראי בטלפון 03-7715200 שלוחה 0 (לציין, שהתשלום עבור קורס ממונים על פיצוצים). לפרטים נוספים: אבי 9293* שלוחה 4 (03-7715208), avi.ay@osh.org.il , או הקלידו 'פיצוצים' בתיבת טקסט חופשי בתיבת החיפוש.

מטרה
להקנות ידע והכשרה מקצועיים לעוסק בחומרים בעלי מרכיבים של חומרי נפץ בתעשייה, במחצבות, בכבישים ובבנייה. לצורך ביצוע פיצוצים בטוחים ויעילים כנדרש בתקנות.
 
מיועד
להכשיר ממונים על ביצוע פיצוצים במחצבות, בכבישים, במכרות ובמפעלים העוסקים בחומר נפץ או המטפלים באיחסונו כנדרש בתקנות חומרי נפץ (מסתר, העברה, יצור, החסנה ושימוש) התשנ"ד-1994 תקנה 20 (א) "המבקש היתר למטרות פיצוץ ימנה ממונה על פיצוצים שיתקיימו בו דרישות תקנה 17 המינוי יאושר בידי מפקח עבודה אזורי בהיתר שיוציא".
 
תנאי קבלה

 
 • גיל 21 ומעלה.
 • מבחן כניסה במתמטיקה ומיון ע"י ועדת קבלה.
 • השכלה תיכונית ומעלה.
 • אישור מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית (הבדיקה נעשית על ידנו ובמידה ויתקבל סטטוס "מנוע", נודיע לך).
 • זיקה/עיסוק בתחום.
   
נושאי הלימוד
 
 •       היבטים תחיקתיים בבטיחות לפי חוק חומרי נפץ
 •       תורת חומר הנפץ
 •       רענון במתמטיקה
 •       אביזרי עזר לחומרי נפץ – היכר, תאור, תכונות
 •       גיאולוגיה בעבודות קידוח, חיצוב וניפוץ
 •       קידוחים
 •       מכשירי עזר להפעלת חומרי נפץ
 •       שיטות הפעלה וטעינת חומרי נפץ
 •       סכימות שונות להפעלת פיצוץ
 •       הסיכונים בפיצוץ חשמלי
 •       יתרונות בשימוש נפצי השהייה
 •       הטיפול באי-יורים בחומרי נפץ (מוחטאות)
 •       הובלת חומרי נפץ
 •       השמדת חומרי נפץ
 •       סיבות לפיצוץ מוקדם
 •       איחסון חומרי נפץ
 •       פעולת מטעני חומרי נפץ בסלע
 •       שימוש בחומרי נפץ במחצבות ותיכנון פיצוץ
 •       חיצוב באזורים מאוכלסים, זעזועי קרקע, הדף אויר והעפת רסיסים
 •       התאמת גודל תוצר הפיצוץ למיכון במחצבה
 •       תכנון פיצוץ באיזור מאוכלס ומניעת סיכונים
 •       חיצוב תעלות
 •       שימוש בחומרי נפץ בעבודות גיאופיזיות
 •       שיטות פיצוץ מיוחדות
 •       חיצוב תת-ימי
 •       שימוש בחומרי נפץ בעבודות תת קרקעיות
 •       שימוש בחומרי נפץ להריסת מבנים
   
 
משך הקורס

 
 •          208 שעות (במתכונת של 2 ימי לימוד בשבוע).
 •          הקורס מתקיים אחת לשנה (או לפי הצורך).
   
 
 
*   ההסמכה מותנית בתקופת ההתמחות בעבודה כנדרש ע"י מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.

    הקורס מוכר לעניין חוק קליטת חיילים משוחררים - התשנ"ד 1994.
 


** הקורס יפתח רק אם מספר המשתתפים יהיה לא פחות מ - 15. 
  

 

שלח להדפסה