כניסה הרשמה צור קשר

פורסמו טיוטות תקנות להערות הציבור - הפחתת עיצום כספי על הפרות שעניינן בטיחות בעבודה

 

עודכן ב:28/09/2017

 

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית מקדם חקיקה לשמירה על בטיחות ובריאות העובדים. במסגרת ההליך, מבקש מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית את הערות הציבור לפרטי החקיקה וההוראות שלהלן:
 

הבהרות בנוגע לצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז-2017

 

ניתן להגיש הערות עד יום שלישי, 10.10.2017, באמצעות דואר אלקטרוני pikuah.avoda.manage@Economy.gov.il

 
 
עדכון (26.9.2017):
 
ניתן להעביר התייחסות לנוהל עד לתאריך 15.10.2017 באמצעות דואר אלקטרוני pikuah.avoda.manage@Economy.gov.il

 

שלח להדפסה