כניסה הרשמה צור קשר

היערכות לקראת הטלת עיצומים כספיים בענף הבנייה

 

עודכן ב:31/01/2018

 

בתאריך 1.1.2018 החל מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית להפעיל אמצעי אכיפה חדש שהינו הטלת עיצומים כספיים על קבלני בניין מבצעי בנייה המפרים את הוראות הבטיחות בעבודה. תכליתו של הצו היא הסדרת הבטיחות באתרי הבנייה בישראל.

כנס היערכות לקראת הטלת עיצומים כספיים בענף העבודה, נערך בתאריך 30.1.18 בסמינר אפעל, רמת אפעל. מאות משתתפים הגיעו לכנס  אשר היה מקצועי ויחודי בנושא צו העיצומים שנכנס לתוקף בתחילת חודש ינואר. הכנס היה בנוכחות שר העבודה והרווחה והשרותים החברתיים, מר חיים כץ.

בכנס הודגשו הנושאים המקצועיים שמופיעים בצו; אספקת ציוד מיגון אישי לעובדים, עמידה בדרישות מחייבות בעבודה בגובה, אחריות בעלי תפקידים ועוד. בכנס הרצו נציגי מנהל הבטיחות במשרד העבודה ונציגי המוס"לההשתתפות בכנס היתה ללא תשלום והוא הוגש כשירות מהמוסד לבטיחות ולגיהות לציבור הקבלנים והיזמים

 
ח"כ חיים כץ, שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים נתנאל איזק, יו"ר מועצת המוסד לבטיחות ולגיהות ד"ר אורנית רז, מנכ"לית המוסד לבטיחות ולגיהות אריק שמילוביץ, מ.מ. ראש מינהל הבטיחות התעסוקתית
 
אלון פל, סמנכ"ל המוסד לבטיחות ולגיהות אשר גרין, סגן נשיא התאחדות בוני הארץ, נציג הקבלניםתכנית הכנס:מידע נוסף:
  • לצפיה בצו להגברת האכיפה של דיני העבודה (שינוי התוספת השנייה לחוק), התשע"ז–2017 - לחץ כאן
  • להאזנה לתשדיר הסברה בנושא - לחץ כאן
  • רשימת הליקויים שבגינם ניתן להטיל עיצום כספי:
הצו מאפשר הטלת עיצומים כבדים בהיקפים כספיים של 20,220 ו-35,380 אלף ₪ להפרה בודדת על מבצע הבנייה האחראי לבטיחות העובדים באתר. להלן רשימת הליקויים בגינם יוטלו עיצומים כספיים והיקפם הכספי:​

 

 

שלח להדפסה