כניסה הרשמה צור קשר

מחקר חדש של המוסד לבטיחות בנושא חשיפה תעסוקתית של עובדים לרטט בישראל

 

עודכן ב:29/03/2018

 

המוסד לבטיחות ולגיהות החל במחקר חדש העוסק בתחום חשיפה תעסוקתית פוטנציאלית של עובדים לרטט מכני (ויברציות) שעלולה לפגוע בבריאות העובדים. פגיעה מרטט עלולה להוביל לתסמינים שונים הן קצרי מועד, והן לכאלה לטווח הארוך. בין השאר, הפרעות בכלי דם (או מחזור דם), מערכת העצבים (הן תחושתי והן תנועתי) ובעיות שריר-שלד.

מטרת המחקר הינה לבדוק את שכיחות החשיפה התעסוקתית והיקפה בישראל ובהתאם, לגבש המלצות לשיפור ההגנה על בריאות העובדים.
 
איסוף הנתונים יתמקד בגורמי הסיכון ומאפייני החשיפה בסוג העיסוק, בין השאר: הכרת מוקדים פוטנציאליים לחשיפה בתהליכים ומטלות, זיהוי גורמי החשיפה האפשריים, לימוד האינטראקציה בין העובד למקור החשיפה, הכרת שיטות עבודה, איתור דרכי חשיפה, תיעוד משך ותדירות חשיפה, פעילויות מיוחדות שיש להן השפעה על החשיפה לגורם הסיכון בסביבה, סקירת אמצעי בקרה והגנה כנגד גורמי הסיכון ועוד.
 
במהלך המחקר, נציג המוס"ל יבקרו באתר לצורך איסוף נתונים. הפעילות תתבצע תוך התחייבות מלאה לשמירת חיסיון על זהות פרטי האתר. משתתפי המחקר יקבלו דיווח עיתי על ממצאי המחקר והתקדמותו. כמו כן, בתאום ובמידת האפשר, יקבלו כלים אשר יוכלו לקדם את תהליך הטמעת ההמלצות.
 
מקומות עבודה, מפעלים, ובתי עסק המעוניינים לקחת חלק במחקר מתבקשים לפנות לורד 03-5266431 או דוא"ל  
VeredK@osh.org.il

 

מקור:המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה