כניסה הרשמה צור קשר

מונעים את התאונה הבאה: יום עיון ייעודי לרשויות מקומיות/אזוריות סכנות באתרי בניה

 

עודכן ב:03/10/2018

 

סכנות באתרי בניה - איתור ומניעה; יום עיון ייעודי לרשויות מקומיות/אזוריות סכנות באתרי בניה

בעקבות ריבוי התאונות בענף הבניה, המוסד לבטיחות פונה לרשות מקומית/אזורית לקיים יום עיון ייעודי, לבעלי תפקידים, במטרה לקבל דגשים בנוגע לסכנות הטמונות באתרי הבניה, להגברת בטיחות העובדים ובטיחות הציבור.

הנושאים שיכללו ביום העיון יכללו:

א.  בסיס חוקי - ריענון הוראות מחייבות בתחום הבניה:

 
 • פקודות הבטיחות בעבודה התש"ל-1970
 • תקנות הבטיחות בעבודה, (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988
 • תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (תוכנית לניהול הבטיחות) תשע"ג-2013
 
ב.  הצבת תמרורים בפני מבצע הבניה:

 
 • פעולות מחייבות לקראת התחלת העבודה
 • קיום תוכנית לארגון בטיחותי של אתר הבניה\ תוכנית לניהול הבטיחות.
 • דרישות/ תנאים להצבת עגורן באתר
 • דרישות/ תנאים לעבודה בקרבת קווי חשמל
 • דרישות/ תנאים לעבודת פיצוץ
 
ג.  הלכה ומעשה- איתור מפגעים, דוגמאות מהשטח:

 
 • גידור האתר ומניעת פגיעה של הציבור
 • הקמת מעברים להולכי רגל ומניעת פגיעות בעוברי אורח
 • גיהות באתר ומניעת מפגעים תברואתיים
 • כיבוי אש ומניעת דליקות
 • בטיחות בחשמל
 • שילוט וסימון מוסכם למניעת פגיעה וסיכון הציבור.
 
יום העיון ינתן ע"י צוות המוסד לבטיחות ולגיהות, ללא תשלום. באחריות רשות/מועצה שמעוניינת בהדרכה לוודא קיומו של מתקן הדרכה מתאים ונוכחות העובדים במקום. עד כה נסגרו ימי עיון בערים: חיפה, עפולה, מגדל העמק, יישובים במיגזר הערבי ועוד..


לפרטים והרשמה יש לפנות לדורון רמתי במוסד לבטיחות ולגיהות: 058-5089302, משרד : 03-5266433  דוא"ל : DoronR@osh.org.il 
 

 

מקור:המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה