כניסה הרשמה צור קשר

חידושים בתחיקה - גז רישוי ספקי גפ"מ

 

עודכן ב:22/11/2018

 

בקובץ התקנות מס' 8096 מתאריך 28 באוקטובר 2018, פורסם "תקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי ספקי גפ"מ), התשע"ט - 2018".

התקנות עוסקות בעניין סדרי הגשת בקשות לקבלת רישיון ספק . במהלך בדיקת בקשה לרישיון ספק גז ייבדק באם המבקש (מגיש הבקשה) לקיים את החובות שחלות על בעל רישיון  ספק . בתקנה 7  מפורטות רשימת חובות.  

 

מקור: שלום ויסמן, מרכז מידע ואינטרנט, המוסד לבטיחות ולגיהות.

 

שלח להדפסה