כניסה הרשמה צור קשר

ממצאי סקר שביעות רצון משירותי המוסד לבטיחות ולגיהות

 

עודכן ב:03/01/2019

 

סיכום ממצאי הסקר

תקציר


סקירה זו מסכמת ממצאי סקר שביעות רצון משירותי המוס"ל. מטרת הסקר היא להוות כלי למידה נוסף עבורנו, בפתח השנה האזרחית החדשה ולקראת יישום תוכנית העבודה לשנת 2019. הסקר נערך בחודש דצמבר, 2018 וכלל 421 נסקרים מענפי המשק השונים, אשר השתמשו בשנה האחרונה בשירותים הניתנים ע"י המוס"ל. ממצאי הסקר מצביעים באופן ברור על תרומת שירותי המוס"ל לשיפור הבטיחות והבריאות התעסוקתית, במגוון תחומים ובענפי תעסוקה שונים. עוד נמצא, שחלק ניכר מבעלי התפקידים מעריכים כי פעולות המניעה מובילות לירידה משמעותית בהיקף תאונות העבודה במקום עבודתם ומסכימים, כי לפעולות שנוקט המוס"ל יש השפעה על מניעת תאונות. מקרב הנסקרים מענף הבנייה והתשתיות, ישנה אף הסכמה שפעילות המוס"ל מצליחה להפחית באופן ניכר את מספר התאונות. כפי שניתן לראות בברור, קיימת הסכמה כי פעילות המוס"ל מספקת כלים להצלחה בהתמודדות עם בטיחות בעבודה ובריאות תעסוקתית. 

אנו מניחים שממצאי הסקר קשורים לפעילות המאומצת שהושקעה השנה בהנגשת השירותים שלנו ובהרחבת קהלי היעד, כל זאת בהתאם לתוכנית העבודה. מגוון רחב של מוצרים ציבורים שסופקו, ללא תשלום, בין השאר, לקידום בטיחות ובריאות תעסוקתית במגזר ערבי, באתרי הבניה, במקומות עבודה המעסיקים עובדים עם מוגבלויות וכן מפעלים קטנים ובתי מלאכה, שאינם מחויבים על פי החוק, בקיום מערך ארגוני בבטיחות בעבודה והמוס"ל מהווה עבורם כתובת לתמיכה וליווי מקצועי בתחומים אלו. 

למיטב ידיעתנו, לא התקיים סקר דומה בשנים קודמות ובכוונתו למסד זאת גם לשנים הבאות באופן שנוכל לקבל פרספקטיבה אמפירית, השוואתית. עוד נציין, כי  לצד שביעות הרצון הרבה, והממצאים המעודדים מהשטח, מצפה לנו עוד עבודה רבה ואתגרים לא מעטים, לקידום תרבות הבטיחות והבריאות התעסוקתית בישראל. 


למסמך המלא

 

 

שלח להדפסה