כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשת בדיקה תקופתית לשסתום ביטחון/פורק לחץ במערכות?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 62320  |  09/01/2017

 

שסתומי ביטחון מהווים מרכיב חיוני במערכות לחץ רבות ומחייבים בדיקה תקופתית לבדיקת תקינותם ותפעולם. אי לכך בדיקתם וכיולם יהיו בהתאם להנחיות יצרן/מתכנן/ ספק הציוד/המערכת, ו/או נוהלי המפעל הפנימיים (שלעתים נערכים על סמך הערכת סיכונים). בדיקת הפעולה של התקני הביטחון (כחלק מהבדיקה) תיעשה על ידי הפעלתם בלחץ שאליו הם כוונו (כוילו). במידה שלא יפעלו כנדרש, יש לתקנם ולכיילם.
 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה