כניסה הרשמה צור קשר

האם יש מגבלות/איסור על עבודת אישה בהיריון במעבדה?

 

משיב: יטה סקונדו  |   מס’ שאלה 63514  |  03/04/2017

 

ב"תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), התשס"א-2001" מפורטים חומרים ותהליכים האסורים / מוגבלים לעבודה של נשים. 

כמו כן, ב"תקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות) התשס"א-2001", לא מופיעות דרישות ספציפיות לגבי עבודת אישה בהיריון במעבדה.

המלצות לגבי עבודה עם חומרים כימיים במהלך היריון הן פרטניות לגבי כל חומר. ניתן לראות זאת בגיליון הבטיחות של החומר הספציפי ולבדוק אם מוזכר מידע לגבי השפעתו הבריאותית על נשים בהיריון וכן, מהם אמצעי המגן המומלצים בעבודה עם החומר. מומלץ להקפיד להשתמש באמצעי מגן כאלו שימנעו מגע עם החומר. 

ניתן לראות בפרק "
השפעת גורמי סיכון תעסוקתיים על בריאות האישה" מתוך פרסום בהוצאת המוסד לבטיחות ולגיהות: "פיקוח על בריאות העובד – ספר ראשון: השמירה על בריאות העובד" מאת ד"ר ל. נעים, 2002 (ראה טבלה המפרטת חומרים העלולים לגרום נזק לעובר או ליילוד). עם זאת, יש להביא בחשבון תגובות אלרגיות הספציפיות לכל אדם, ורגישות לריח שחווה אישה בזמן היריון.

קיים דף תפוצה של מרכז המידע,
היריון וגם עבודה - ציפייה בטוחה המדריך לאמהות שבדרך ולמעסיקיהן. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה