כניסה הרשמה צור קשר

מהן דרישות הבטיחות למבנה יביל-ארעי?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 62625  |  26/06/2017

 

הדרישות בנושאי בטיחות, ובטיחות אש במבנים יבילים קיימים במסמכים הבאים:

1. התקנות הבאות המתייחסות לסוגי המבנים היבילים: 
תקנות התכנון והבנייה (מפרטים וכללים להקמת מבנה יביל-ארעי) (הוראת שעה), התשנ"א-1991.
 
2. קיים התקן הישראלי הבא: תקן מספר 5412 חלק 1 – מבנים יבילים ארעיים: מבנה מגורים. אשר ניתן להיעזר בו. התקן כולל התייחסות לנושאי בטיחות, בטיחות אש, מערכות חשמל ועוד. ניתן לעיין/לרכוש את התקן בספריית מכון התקנים הישראלי .

3. קיימת הוראת נציב כיבוי אש מס' 517 – שימוש במבנים יבילים – קרוונים ככיתות לימוד. בהוראה מפורטות דרישות לאמצעי כיבוי אש לגבי מבנים יבילים.

4. מומלץ לערוך סקר סיכונים בהתאם לייעוד המבנה ובהתייחס לאמצעי ולנוהלי הבטיחות והגיהות הנדרשים, בהתאם לאתר ההקמה.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה