כניסה הרשמה צור קשר

מהן דרישות התחיקה והתקינה להתקנת ציוד חשמלי מוגן התפוצצות?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 63842  |  04/12/2017

 

הדרישה לציוד חשמלי מוגן נגד התפוצצות כולל תאורה מופיעה בתחיקה פרטנית בהתאם לנושא או בצורה גורפת כפי שמופיע כלהלן:
 
א. קיים תקן הישראלי 60079 – אטמוספרות נפיצות על כל חלקיו:


"תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין-לאומית לאלקטרוטכניקה IEC 60079-0, שאושר בשפתו האנגלית בלבד כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות". התקן כולל את התקינה האמריקאית. ת"י 60079 הנ"ל, שהוא תקן מחייב, מתייחס לאטמוספרה נפיצה של גזים ואבק.
 
ב. הדרישה להתקנת ציוד מוגן חשמלי נגד התפוצצות קיימת בתחיקה הבאה באופן גורף: תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990, תקנה 10.

- מתקן חשמל הפועל באטמוספרה נפיצה.
בתקנה זו נקבע:

"מתקן חשמלי, הפועל באטמוספרה נפיצה, חייב להיות מהסוג המונע התפוצצות; המתקן יהיה מותאם לתקן ישראלי ת"י 786" *

*הערה: ת"י 60079 על כל חלקיו בא במקום ת"י 786.

מומלץ להתייעץ עם מהנדס חשמל.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה