כניסה הרשמה צור קשר

מי מוסמך לתכנן מעקות בבנין?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 63829  |  25/12/2017

 

הדרישות להקמת מעקה מצויות בתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970.

"מעקה, מסעד ובית אחיזה (כולל חיבור המעקה לבניין) יהיה לפי תקן ישראלי ת"י 1142", כנדרש בתקנה 3.2.2.17 לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970, המובאת לעיל.

ת"י 1142:  מעקים ומסעדים - תקציר התקן

 
תקן זה דן בתכן, בטיב ובאופן החיבור של מעקים ושל מסעדים המותקנים דרך קבע בבניינים ובשטחים שמחוץ להם, הנמצאים בגבולות הנכס. אין התקן חל על המעקים ועל המסעדים במקומות אלה: איצטדיונים, בתי סוהר, בתי חולים לחולי נפש, מעברי רחוב, גשרים, מדרגות נעות ובניינים ארעיים. כמו כן, אין התקן חל על מעקים ומסעדים המשמשים רק בעת הקמת הבניין. 
 
סעיף מס' 4.1 בתקן מגדיר מי מוסמך לתכנן 

סעיף מס' 8.2  חיבור לבניין
חיבור האלמנט לבניין יתאים לאלמנט שהחומר עשוי ממנו ולשיטה שבה הוא מיוצר או בנוי.
חיבור האלמנט לבניין ייעשה לפי כללי המקצוע הטובים  ולפי התקנים הרלוונטיים החלים על החיבורים, תוך הקפדה על פרטי בניין נוחים ומתאימים.
 
נוסח התקנים - ניתן להשיג/לעיין  בספריית מכון התקנים טל. 6465191/2-03.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה