כניסה הרשמה צור קשר

מהן תדירות הבדיקות לתקינות מפסק פחת/מגן?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 64315  |  07/05/2018

 

קיימת דרישה בתחיקה לבדיקת שמישות ותפעול מפסק פחת בלוחות חשמל בתחיקה הישראלית בתקנות הבאות:  
 
  • תקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991,
פרק ז': אמצעי ההגנה בפני חשמול.  
סימן ו: מפסק מגן הפועל בזרם דלף.
תקנות 68–72 מתייחסות לדרישות להתקנת ולבדיקת מפסק המגן. 
 
תקנה 72 לתקנות הנ"ל, המתייחסת לבדיקות התקופתיות:
בדיקה תקופתית של מפסק מגן
72.     (א) כושר פעולתו של מפסק מגן ייבדק מזמן לזמן בפרקי זמן סבירים; על אף האמור בתקנה 2, מותר שבדיקה כאמור תבוצע בידי אדם שאינו חשמלאי.
(ב) נמצא מפסק מגן המשמש כהגנה בלעדית במצב בלתי תקין, ינותק המתקן שעליו הוא מגן מהזינה, עד לתיקונו או להחלפתו.
 
  •  תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן-1990, תקנה 5 לוח חשמל לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים, המוחזקים ביד, קובעות כדלקמן:
(א) לוח חשמל, המיועד לזינת מכשירים חשמליים מיטלטלים המוחזקים ביד, יצויד במפסק מגן המופעל בזרם דלף, ברגישות של 0.03 אמפר לכל היותר; מפסק זה יופעל לניסוי אחת לחודש באמצעות לחיץ הביקורת שלו.
 
  • תקנות החשמל (התקנת לוחות חשמל במתח עד 1000 וולט), התשנ"א-1991, פרק ו': הוראות שונות, תקנה 32. תחזוקת הלוח. קיימת התייחסות כללית לתחזוקה ללא ציון פרקי זמן.
 
התייחסות נוספת לבדיקת מפסקי פחת קיים בפרסום של המוסד לבטיחות ולגיהות:
 
"בטיחות בחשמל - דרישות והמלצותפרק: מפסק חשמל המופעל בזרם דלף (מפסק מגן).

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה