כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרשת הצללה באחסון/שימוש של גלילי גז?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 67964  |  06/08/2018

 

הצללה של גלילי גז נדרשת במספר מקומות כלהלן: 

 
נאמר בסעיף קטן ח.14 (עמוד 9): 
"רעלים או פסולת מסוכנת שהם חומרים דליקים יאוחסנו בכל עת תחת הצללה ובנפרד מחומרים בעירים, לרבות צמחייה;" 
 
כמו כן, בתנאים של המשרד לאיכות הסביבה להיתרי רעלים לסקטורים שונים קיימת התייחסות פרטנית לאחסון החומרים המסוכנים באיזור מוצל. ראה לדוגמה תנאים מיוחדים לסקטור בתי דפוס. 
   
  • בתקנות הבטיחות בעבודה (בטיחות וגיהות תעסוקתית בעבודה עם גורמים מסוכנים במעבדות רפואיות, כימיות וביולוגיות), התשס"א-2001, תקנה 4 אמצעי בטיחות וגיהות תעסוקתיים כלליים במעבדה, קיימת התייחסות לנושא:
בתקנת המשנה 18(א) (ב) של התקנה הנ"ל. 
 
4. מחזיק מעבדה ינקוט במעבדה אמצעי בטיחות וגיהות אלה:
    (18) יטפל בגזים כלהלן:
   (א) יאסור אחסון או התקנת גלילי גז דחוס דליקים או רעילים בתוך המעבדה;
   (ב) יתקין עמדות קשירה לגלילי הגזים מחוץ למעבדה, בתוך מתקן  מוצל, מכוסה, מגודר ונעול;
 
  • תקן ישראלי מס' 712 גלילים מטלטלים לגאזים: כללי בטיחות
     התקן הנו רשמי, הפרק הבא מתייחס לאיסור אחסנת גלילים בשמש. 

  • יש לאחסן את החומרים במקום מוצל באם הדבר נדרש בגיליון הבטיחות של החומר.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה