כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש בתחיקה או בתקינה סימון העומס המקסימלי על מידוף?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 64867  |  17/09/2018

 

ציון העומס המותר על מידוף מתבקש מאליו זאת על מנת לדעת את העומס שהמידוף מסוגל לעמוד בו למניעת קריסתו.

הדרישה לסימון העומס מופיע במפרט מכון התקנים הבא:

מפרט 51 - מתקני החסנה לעומסים בינוניים וכבדים, 
תקציר המפרט:
 
מפרט זה חל על מתקני החסנה מורכבים, כל אחד, לפחות משתי מסגרות אנכיות ומספר זוגות של קורות אופקיות. מתקני ההחסנה שמפרט זה חל עליהם מיועדים לעומסים בינוניים של 500-100 ק"ג למ"ר ולעומסים כבדים של 500 ק"ג למ"ר ויותר. 
 
דרישה לסימון של הקורות האופקיות של המידוף מצויה בפרק 6: "סימון", כדלהלן: 
 
כל קורה אופקית וכל מסגרת אנכית יסומנו בעומס הנומינלי המתוכנן, באותיות בנות קיימא, בגודל 20 מ"מ לפחות.
 
מערכת המידוף אמורה להיות מתוכננת לעומס מוגדר, בהתאם למשקל הכולל של פריטי האחסון המיועדים.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה