כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש להתקין בדלת אש מנעול בהלה?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 64986  |  29/10/2018

 

דלתות אש – ייעוד

"ייעוד של דלתות אש לחצוץ בין החדר שבו פרצה השרפה לחדר שבו היא איננה, ולפרק זמן מוגדר. בכך תימנע פגיעה באנשים השוהים בחדר שאליו האש לא חדרה. דלת האש אינה ננעלת ותמיד חייבת לאפשר פתיחה לכיוון היציאה המהירה ביותר מהמבנה. במבני ציבור גדולים נוהגים להתקין בדלת ידית בהלה, אשר מאפשרת מילוט במקרה של תנועה המונית לכיוון המילוט. הידית תפתח את הדלת בכל מצב".

הדרישה והתנאים להתקנת דלתות אש קיימת ב"תקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), התש"ל-1970", מובא מהתקנות:

3.1.1.1  בחלק זה -
"אגף אש"  –  חלק מבניין המופרד מחלקי הבניין האחרים באמצעות אלמנטים עמידי אש, כמפורט בתקנות אלה;
"דלת אש"  –  דלת עמידת אש למשך זמן שיציין עורך הבקשה ושלא יקטן מ-30 דקות, והמתאימה לתקן הישראלי-ת"י 1212, חלק 1 –  מכללי דלתות אש ומכללי דלתות עשן: דלתות אש סובבות – לגבי דלתות אש סובבות; ותקן ישראלי ת"י  1212 דלתות אש: עמידות אש – לגבי דלתות הזזה;


קביעת הצורך והתנאים להתקנת דלת אש נגזרת מעריכת סקר סיכונים, שבמסגרתו יובאו בחשבון גורמים כגון המצאות חומרים מסוכנים בקומה, הערכת "מטען אש" ועוד. לקבלת מידע והנחיות ספציפיות, מוצע להתייעץ עם קצין מניעת דלקות ברשות המקומית.

ידית בהלה

לעניין התקנת מנעול בהלה, אכן קיימת הנחיה מפורשת של תקנות התכנון והבנייה המוזכרות להלן:

3.2.1.21 ידית בהלה   
 (א) בדלת המשמשת ליציאה מחלק מבניין או קומה שתפוסתם גדולה מ-100 איש, יותקן מנגנון בהלה.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה