כניסה הרשמה צור קשר

מהי הבטיחות הנדרשת מאורחים במפעל/מבקרים - ילדים/תלמידים?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 64742  |  26/11/2018

 

ההתייחסות למבקרים הבאים לביקור עבודה/סיור בחברות/מקומות עבודה ואחרים הנה כמו לעובדי המפעל. על פי תקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים) 1999, חובה להדריכם ולוודא שהם מכירים את הסיכונים ואת נוהלי הבטיחות של המפעל.
 
כל אדם, בין אם עובד החברה/עובד קבלן או מבקר הנמצא בשטח המפעל, נתון תחת אחריותו של תופש המקום/מנהל המפעל. ביטוי לעניין זה תמצא בפקודת הבטיחות בעבודה, תש"ל-1970 פרק ט': עבירות, עונשין והליכים משפטיים, סעיפים  219 עד 223.

במידה שהמבקרים הם ילדים/תלמידים, יש להתייחס
לנוהלי והנחיות משרד החינוך, הנוגעים לביקורים, סיורים, טיולים. חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

להלן כמה כללי בטיחות, שעליהם מוצע להקפיד בעת אירוח המבקרים:

1)  טרם ההגעה, יש ללמוד את מדיניות הבטיחות והגיהות של החברה המארחת.
2)  עם הגעתם, על המבקרים לקבל הנחיות בטיחות מפורטות למשך הביקור באתר.
3)  כל המבקרים יישאו תוויות זיהוי וישתמשו בציוד מגן אישי/נעלי בטיחות, לפי הצורך.
4)  יש לספק למבקרים??? הנחיות לגבי טבעו של הביקור, אורכו, מטרתו ומגבלות שיחולו על המבקרים.
5)  מחזיק המפעל ידאג שאזורי העבודה והגישה אליהם נשמרים נקיים וחופשיים מסיכונים פוטנציאליים, העלולים לנבוע מעבודה לא מסודרת, לא נקייה וכו' (עבודה בתהליך, אי-סדר בחומרי עבודה וכלים, כבלים לא מסודרים, חומרים מסוכנים לא מסומנים ולא מאוחסנים כהלכה וכו').
6)  יש לערוך פיקוח מתאים על קהל המבקרים בכל מהלך הביקור.
7)  על המבקרים חל איסור לנוע במקומות "לא מורשים"/לא מאושרים בשטח המפעל.
8)  למבקרים מגבלות לגבי שימוש בציוד, כלי רכב ומכוניות.
9)  אין להניח למבקרים לשוטט במקום העבודה ללא פיקוח או ללא צורך.
10) במידה שהאורחים אינם נשמעים לחוקי המקום, בין אם באי-שימוש בציוד מגן אישי או שאינם נשמעים להוראות, לווה אותם לנקודות היציאה באדיבות אך בתקיפות.
11) דווח למארגני הביקור על פעילויותיהם ומעשיהם של המבקרים.

 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה