כניסה הרשמה צור קשר

האם משטחי עבודה בגובה מעל 2 מטר נחשבים לעבודה בגובה?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 62712  |  07/01/2019

 

באופן כללי, עבודה המתבצעת על משטח עבודה לא מגודר בגידור תקני, שהפרשי הגובה בינו לבין מפלס הקרקע מעל 2 מטר תיחשב ל"עבודה בגובה". להלן הגדרת המונח ב"בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה), התשס"ז-2007":

תקנה 1 - "עבודה בגובה" -  כל עבודה, לרבות גישה למקום עבודה, שבשלה עלול עובד ליפול לעומק העולה על 2 מטרים, ולרבות עבודה כאמור -

(1) המתבצעת מעל משטח עבודה בלא גידור או מעקה תקני;
(2) המצריכה הטיית גוף האדם ביותר מ–45 מעלות מעבר לגדר או למעקה של משטח העבודה או מדרכת המעבר, לפי העניין;
(3) המתבצעת מתוך בימה מתרוממת ניידת, סל להרמת אדם או פיגום ממוכן;

  
תכלית של התקנות הנ"ל היא הדרכת העובדים לביצוע העבודות שהוגדרו בתקנות אלה כעבודה בגובה.
 
תקנה 5 -  תנאים להעסקת עובד בגובה
 
מבצע לא יעסיק עובד בעבודה בגובה לכל מטרה שהיא, אלא בהתקיים התנאים שלהלן:
(1) העובד בגיר;
(2) העובד הודרך, כאמור בתקנה 6, על ידי מדריך עבודה בגובה, והוא בעל אישור תקף המעיד על ההדרכה לפי הטופס שבתוספת;
(3) העובד אינו במצב העלול לסכן אותו או את העובדים עמו, לרבות כתוצאה מהשפעת סמים, או משקאות משכרים, או מחמת ליקוי גופני או נפשי, ואם הוא במצב כאמור, המבצע לא ידע ולא יכול היה לדעת על כך.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה