כניסה הרשמה צור קשר

מי ראשי לבדוק פיגומים באתר הבנייה?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 62727  |  28/01/2019

 

התחיקה הישראלית באמצעות תקנה 20 ל"תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה), תשמ"ח-1988 מטילה את האחריות לבדיקת פיגומים על מנהל העבודה באתר הבנייה, להלן:

תקנה 20: בדיקת פיגום

(א) מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד.
(ב) הבדיקה לפי תקנת משנה (א) תיערך עם התקנתו של הפיגום ולפני שהחלו להשתמש בו, ולאחר מכן –
(1) אחת לשבעה ימים, לפחות;
(2) אחרי כל הפסקת עבודה של שלושה ימים או יותר.
(3) אחרי כל הפסקת עבודה של יום אחד או יותר, בשל גשם או רוח.
(ג) מנהל העבודה ירשום בפנקס הכללי דין וחשבון על כל בדיקת פיגום ויביא את הרישום לידיעת מבצע הבנייה. הוראה זו לא תחול לגבי פיגום שאין אדם עלול ליפול ממנו לעומק העולה על 2 מטרים ולגבי פיגום חמורי.

נושא בדיקת הפיגומים נלמד בקורס מנהלי עבודה בבנייה כאחד מנושאי הלימוד בקורס. קבלת הסמכה כ"מנהל עבודה" מקנה למסיים הקורס בסיס חוקי לבדיקת הפיגומים. 

סקירת התחיקה הרלוונטית לא העלתה חיקוק או מסמך ספציפי המאפשר הטלת משימה זו על עובד או בעל תפקיד אחר באתר. ככלל, מנהל עבודה באתר הבנייה בהחלט יכול, ואף צריך, להדריך את העובדים לגבי הסיכונים הטמונים בעבודה על פיגומים. עם זאת, אין הוא הגורם שהואצלו עליו סמכויות להעביר הדרכות הסמכה לעובדי האתר (גם לממונה בטיחות) לעניין בדיקת פיגומים. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה