כניסה הרשמה צור קשר

מיהו הגורם האחראי לבדיקת פיגום עצמאי נייד?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 68843  |  29/04/2019

 

הפיגום צריך להיות מתוכנן על ידי גורמים הנדסיים מקצועיים, בהתאם לדרישות התקנות והתקנים הקיימים. שימוש בפיגום, הרכבתו ותחזוקתו יבוצעו לפי הנחיות היצרן. 
 
תקינה

תקן ישראלי 1139 חלק 3: פיגומי מגדל ניידים ונייחים עשויים רכיבים טרומיים. 
 
ניתן לעיין בתקנים ולרכושם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.
 
בדיקות פיגומים עצמאיים ניידים 

הדרישות בתחיקה לגבי הפיגומים באופן כללי ופיגומים עצמאים באופן ספציפי מופיעות בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) התשמ"ח-1988.
פרק ג': פיגומים,  סימן א' – כללי, תקנה 20  – בדיקת פיגוםתדירות הבדיקות תהיה עפ"י הנדרש בתקנה 20, המובאת לעיל. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה