כניסה הרשמה צור קשר

האם לאחר החלפת/תיקון כבל בעגורן נדרשת בדיקת בודק מוסמך?

 

משיב: יעקב מאירסון  |   מס’ שאלה 68887  |  10/06/2019

 

החלפת כבל הרמה של עגורן מכל סוג שהוא, או של מכונת הרמה אחרת, הוא תיקון מבני יסודי של מכונת הרמה. חיבור לקוי של הכבל עלול לגרום לכשל של מנגנון ההרמה ולהיפגעות העובדים. מכאן, שלאחר ביצוע החלפת הכבל, העגורן (מכל סוג שהוא) צריך להיבדק כדרישת סעיף 86 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970.

סעיף 86.  שימוש ראשון
 "מכונת הרמה לא תוכנס לשימוש במפעל אלא אם נוסתה וכל חלקיה נבדקו ביסודיות על ידי בודק מוסמך, ונתקבל תסקיר, המפרש את עומסי העבודה הבטוחים של מכונת ההרמה והחתום על ידי הבודק המוסמך שעשה את הניסוי והבדיקה, והוא נתון לעיון".

 
התייחסות מפורשת לעניין ניתן למצוא בסעיף 86(2)
לתקנות הבטיחות בעבודה (עגורני צריח), 1966", כדלהלן:

86(2). בדיקת עגורן צריח (תיקון התש"ל)
מיד לאחר כל שינוי במבנהו או תיקון יסודי בו, ולפני הפעלתו;

 
יודגש, כי הדרישה אמנם מצויה בתקנות האמורות, אך מקובל לראות אותה כגורפת לכל סוגי מכונות ההרמה.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה