כניסה הרשמה צור קשר

היכן קיים סימוכין בחוק המחייב את המפעל לבצע סימון מעברים/שבילים בשטח המפעל?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 51447  |  13/05/2019

 

החוק העיקרי המתייחס לנושא של הבטחת הגישה ושמירת בטיחות במעברים, קרי סימונם, תחזוקתם וכו' הוא:

פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל - 1970, סימן ג': בטיחות הגישה והמעבר
גישה למקום עבודה (תיקון מס' 1)  תשל"ד-1974
49.   אמצעי גישה בטוחים לכל מקום שאדם צריך לעבוד בו אי-פעם יותקנו ויקויימו ככל שהדבר מעשי במידה סבירה; בלי לגרוע מכלליות הוראה זו –
(1)   בחדר עבודה יותקנו ויקויימו מעברים נאותים;
(2)   המעברים בחדרי העבודה ויתר המעברים והמדרגות בבנין יהיו ללא הפרעה של חמרים, חפצים, ציוד או כלים;
(3)   המקום שבו מבצע העובד את עבודתו יותקן ויקויים במצב בטוח.
 
בנוסף, אם מדובר על גישה של רכבים במפעל, יש להתייחס ל:
תקנות התעבורה, התשכ"א - 1961, חלק י': "סדרי בטיחות בהפעלת כלי רכב במפעלים"
תפקידי קצין בטיחות תק' תשל"ב-1971
585. (א)  אלה תפקידי קצין בטיחות:
.......
(6)   להמליץ בפני בעל המפעל בכל הנוגע להכשרתם ולהשתלמותם של הנהגים במפעל ולהנהגת סדרי בטיחות במפעל ובכל הנוגע לבטיחותם של הנהגים ושל הרכב;

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה