כניסה הרשמה צור קשר

האם ניתן להשתמש בגלילי גז דחוס בעבודות מינהור?

 

משיב: דוד זיו  |   מס’ שאלה 68893  |  29/07/2019

 

התייחסות לנושאי הבטיחות בעת עבודות מינהור קיימת בתקן ישראלי – ת"י 5567 הוראות והנחיות לבטיחות בעבודות מנהור בתעשיית הבנייה

תקן זה מפרט מידע והנחיות בנושאי בטיחות וגיהות בכריית פירים ובמנהור. התקן כולל גם הדרכות הנוגעות לבטיחות ולגיהות בתחזוקה, בשיפוץ ובתיקון של פירים ומנהרות. התקן מפרט הנחיות בטיחות וגיהות המתאימות למנהור בשיטת חפירה וכיסוי ובמנהור תת-מימי. הנחיות הבטיחות אינן מיועדות לבניית פירים או מנהרות למטרות הפקת מחצבים (מכרות). במקרים אלה יש צורך בהנחיות נוספות. התכן והייצור של המתקנים והציוד והשימוש בהם נידונים רק כאשר יש להם קשר לתחום בטיחות. תקן זה מבוסס על התקן הבריטי BS 6164-2001, בשינויים ובהתאמות לתנאי הארץ ולחוקים ולתקנות הישראליים.
 
התייחסות לנושאי גלילי גז מופיעה בסעיף הבא: סעיף 13.1.4-גזים דחוסיםכמו כן, יש להתייחס לתקן בשלמותו ובדגש על הסעיפים המוזכרים בנושאי גזים שונים.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה