כניסה הרשמה צור קשר

מה הוראות הבטיחות לטעינת סוללות ליתיום יון?

 

משיב: דוד זיו   |  מס’ תשובה 76627  |  14/03/2023

 

כל פעילות הקשורה לשימוש בסוללות ליתיום יון תבוצע על פי הנחיות היצרן, תוך הקפדה על תחיקה ותקינה הקיימת בארץ, לרבות התחיקה והתקינה בנושא בטיחות וגיהות. גיליון הבטיחות של יצרן הסוללה הוא שמנחה את המשתמש (בהתאם לתקנות הקיימות) בכל הפעולות הקשורות בשימוש, כולל טעינה, אחסון, הובלה, פינוי פסולת וכו'. מומלץ לדרוש מיצרן או מספק הסוללות את גיליון הבטיחות ולפעול על פי ההוראות המפורטות בו. 

מצ"ב דוגמת גיליון בטיחות MSDS של סוללות ליתיום יון של חברת Energizer, הכולל בין היתר, מידע בנושאי אחסון, טיפול באש וכללי טעינת הסוללות. ראה סעיף
SECTION V - PRECAUTIONS FOR SAFE HANDLING AND USE.

ראה הנחיות "כבאות והצלה בישראל" לטעינת סוללות ליתיום. 
טעינת סוללת ליתיום ללא השגחה – מסוכנת!

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה