כניסה הרשמה צור קשר

האם נדרש זמזם התראה בבמת הרמה מתרוממת ניידת?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 64023  |  19/03/2018

 

סריקת תחיקת הבטיחות לא העלתה חיקוק המתייחס להפעלת זמזם תוך ביצוע פעולות הבמ"נ, כגון הרמה, הורדה, פניות.

תקנות תעבורה

קיימת דרישה מפורשת של תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, המחייבת התקנת זמזם לנסיעה לאחור לרכבים המוגדרים בפקודת התעבורה כ"רכב עבודה". מובא מהתקנות:

 
359א.   (א) באוטובוס, ברכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 15,000 ק"ג, ברכב עבודה ובטרקטור, יותקן זמזם לנסיעה לאחור.
  (ב)  זמזם כאמור בתקנת משנה (א), יהיה מסוג שאישר מנהל אגף הרכב והוא יופעל באופן אוטומטי עם הפעלת ההילוך האחורי.
  (ג) זמזם כאמור בתקנת משנה (א) יותקן ברכב ששנת ייצורו 1994 או לאחריה ביום רישומו וברכב אחר בעת חידוש רישיונו, שחל  ביום י"ד באב התשנ"ג (1 באוגוסט 1993) או לאחריו.
   (ד ) מנהל אגף הרכב רשאי לפטור סוג רכב מהוראות תקנת משנה (ב), אם מבנה הרכב אינו מאפשר הפעלת הזמזם באופן אוטומטי, שאז יופעל באופן ידני.

פקודת התעבורה [נוסח חדש] הגדרת המונח: "רכב  עבודה" סעיף 1 - בהגדרות:

"רכב עבודה" -  רכב שציוד עבודה מורכב עליו באופן קבוע, או שמבנהו עשוי לביצוע עבודה ואינו מיועד להובלת משא או להסעת נוסעים;
 
 
במ"נים עונים על ההגדרה של רכב עבודה ולכן, נדרש זמזם מופעל בבמ"נ לצורך האתראה על נסיעה לאחור. 

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה