כניסה הרשמה צור קשר

מה אמצעי המיגון הנדרשים סביב רובוט תעשייתי?

 

משיב: יעקב מאירסון   |  מס’ תשובה 64907  |  08/10/2018

 

אמצעי המיגון עבור רובוטים צריכים להיות בהתאם לנדרש בפקודת הבטיחות בעבודה פרק ג': בטיחות, סימן א: מכונות בדרך כלל 

בנוסף בתקנות הבטיחות בעבודה (מכירה והשכרה של מכונות, מיתקנים וציוד) - 2001. נדרש היצרן לספק הוראות הפעלה, אחזקה ובטיחות - התקנה, הפעלה ותחזוקה, תפעול הרובוט יעשה בהתאם להוראות יצרן הציוד. בדרך כלל, הוראות אלו מתייחסות גם לנושא הבטיחות.

כמו כן קיימות דרישות בטיחות אשר יש לקיימם כפי שמופיע בתקינה שלהלן:
 
התייחסות מפורטת ל"מיגון רובוטים תעשייתיים" מצויה במפמ"כ 395 של מכון התקנים הישראלי. 

בנוסף בפרק 8 "בטיחות בריתוך עם מערכות רובוטיות", לתקן ישראלי 4348 חלק 1, מופיעות הנחיות למיגון. אף שהתקן דן בנושא הריתוך, העקרונות המובאים בפרק 8 יכולים לשמש גם במיגון מערכות רובוטיות מהסוגים האחרים. ניתן לעיין בתקנים או לרוכשם בספריית מכון התקנים הישראלי ברחוב חיים לבנון 42, תל אביב, טל' 03-6465191.

 

שלח להדפסה כתוב תגובה

 

לחדשה זו התפרסמו 0 תגובות לפתיחת כל התגובות

כתוב תגובה סגור תגובה

שם: תוכן
כותרת
כתוב תגובה