כניסה הרשמה צור קשר
הובלת חומרים מסוכנים בכבישים (מעודכן אפריל 2022)
203240040
פורמט 17X24 ס"מ

תוכן עניינים
 
 • רשיונות להובלת חומרים מסוכנים
 • מה צריך להתקיים כאשר מובילים חומרים מסוכנים
 • הנחיות כלליות להובלת חומרים מסוכנים
 • כמויות של חומרים מסוכנים בהובלה
 • נסיעה עם מיטען
 • טעינה ופריקה של חומרים מסוכנים
 • הובלת פסולת חומרים מסוכנים
 • שימוש במכשירי קשר וטלפונים סלולריים
 • שיקוליים ביטחוניים בשינוע חומרים מסוכנים
 • תקלות ושריפות במהלך ההובלה
 • טיפול בתאונות עזרה ראשונה
 • סדר הפעולות לביצוע המוטלות על נהג המוביל חומ"ס
 • ביגוד מגן וציוד בטיחות
 • מערך שליטה ובקרה
44 ש"ח
סה"כ :שלח להדפסה