כניסה הרשמה צור קשר

הדרכות והכשרות

לוח הדרכות

  

 


 


לגרסת PDF לחץ כאן>>>

 סוג הדרכה: הכשרות חומרי נפץ וזיקוקין
אזור בארץ: מרכז
קוד הדרכה : 10020865
מקום: סמינר אפעל, רמת אפעל
מועד התחלה: 17/12/2018
מחיר: 9,600 ₪
מספר מפגשים: 27
לפרטים נוספים


מטרה

הכשרה לקראת קבלה למבחן, שהכיר בו מפקח עבודה ראשי ע"פ תקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994.

רישום מועמדות (אינו מהווה אישור קבלה):

 
 • מילוי, חתימה ומשלוח של הטופס הרשמה בדואר אלקטרוני או באתר או בדואר: המוסד לבטיחות ולגיהות/מינהל הכשרה והדרכה, רח' אלי ויזל 2, ראשון לציון  או בפקס: 03-6593449 ווידואו של קבלת טופס ההרשמה בטלפון 03-7715203. 
 • צילום תעודת זהות
 • 500 ₪ דמי הרשמה. לא יוחזרו במקרה של ביטול הרישום ע"י המועמד. כן יוחזרו במקרה של אי-קבלת אישור קבילות בטחונית. יקוזזו מסך כל שכר הלימוד למועמדים, שיתקבלו לקורס.

תנאי הרשמה/דרישות סף 
 
 • גיל 21 ומעלה
 • מבחן כניסה במתמטיקה
 • אישור קבילות בטחונית - באחריות המוסד לבטיחות ולגיהות. יש לקחת בחשבון, כי אישור/אי-אישור מתקבל רק סמוך למועד פתיחת הקורס ועלול להיות שלילי.
 • בדיקה רפואית בידי רופא מורשה והמצאת פנקס בריאות, לפיו מתאים להיות ממונה על פיצוצים
 • הצגת תעודת זהות + תמונת פספורט צבעונית עדכנית
 • הסדרת תשלום מלוא שכר הלימוד עד יום פתיחת הקורס
 • אישור ועדת קבלה
 
מועד אחרון לרישום מועמדות לא יאוחר מ- 30 ימים טרם מועד תחילת הקורס

 
בקורס משולבים סיורים מקצועיים והתנסות מעשית, אליהם יש להגיע עם ציוד מגן אישי כמפורט: הגנה על הרגלים- נעלי או מגפי מגן עם כיפת הגנה, הגנה על הגוף - בגדי עבודה עם שרוולים ארוכים ומכנסיים ארוכים עשויים 100% כותנה. אפשרי אך לא הכרחי ביגוד חסין אש. פריטי ציוד מגן אישי, שיושאלו ע"י המוסד לבטיחות ולגיהות: הגנה על הראש- כובע מגן, הגנה על העיניים-  משקפי מגן, הגנה על השמיעה – מגני אוזניים. 

תנאים לסיום הקורס בהצלחה:
 
 • נוכחות בשיעורים
 • השתתפות בסיורים מקצועיים ובהתנסויות מעשיות
 • עמידה בהצלחה במבחנים בציון 70: ביניים בכתב, גמר בכתב
 • עמידה בהצלחה במבחן הסמכה (ועדת בוחנים) בעל פה

תנאים לסיום התמחות בהצלחה ולקבלת הסמכה ראשונית:

כל מסיימי הקורס בהצלחה - ללא יוצאים מן הכלל - ידרשו לעמוד במלוא התנאים, המפורטים בפרק ג' סימן א' לתקנות חומרי נפץ (מסחר, העברה, ייצור, החסנה ושימוש), התשנ"ד-1994 ובהתאם להנחיות מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.
 
משך הקורס

 216 שעות - 27 מפגשים + יום ועדת בוחנים בעל פה.

שכר הלימוד:

כולל: ספרות מקצועית, כלכלה, הסעים אל/מסיורים מקצועיים.
עמית המוס"ל/חייל משוחרר (עד שנה מיום השחרור) זכאי להנחה בשיעור 5%

הקורס אינו מוכר לעניין גמול השתלמות.

לפרטים נוספים: לפרטים נוספים יש לפנות ל: ליטל  03-7715203  
Lital.d@osh.org.il

 
פתיחת ההשתלמות מותנת במינימום 15 משתתפים. מספר המקומות מוגבל. קבלה על בסיס כל הקודם זוכה. 

שלח להדפסה