קורס ממונים על הבטיחות בעבודה: מידע כללי ואופן הרשמה

מטרת הקורס
הכשרת עובדים למילוי תפקיד ממונה על הבטיחות בעבודה והשלמת הידע לעובדים הממלאים תפקיד במערך הבטיחות במפעל.

הקורס מיועד
למהנדסים ולבעלי תארים במדעי הטבע, הטכנולוגיה ודומיהם, בעלי שנתיים ניסיון במקצועם.
לטכנאים או הנדסאים בעלי שלוש שנות ניסיון במקצועם.

תנאי קבלה
על כל המועמדים, בכל רמות ההשכלה לעמוד לראיון בפני ועדת קבלה המורכבת מנציגי אגף הפיקוח האזורי של משרד התמ"ת ונציג המוסד לבטיחות ולגהות.

תעודת גמר
על מסיימי הקורס לעמוד בפני ועדת בחינה ("הסמכה") שבראשה נציגי אגף הפיקוח של משרד התמ"ת. מסיימים שיעברו בהצלחה את הבחינה יוזמנו לקבל תעודה במועד שיקבע ע"י הרכז האחראי מטעם המוסד לבטיחות.

משך הקורס מקומו ומועדיו:
328 שעות, 36 ימי לימוד, המתקיימים במתכונת של יום בשבוע, במרכזי ההדרכה של המוסד לבטיחות ולגהות (בת ים, חיפה, באר שבע) בה"די צה"ל מסוימים, וכיוב' .

תאריכי פתיחה וסיום מתוכננים ראה בתוכניות ההדרכה המתעדכנות מעת לעת, והמתפרסמות בקטלוג ההדרכות באתר המוסד.

שיטת הלימוד
הרצאות, דיונים, תרגילים, סרטים מקצועיים, סיורים לימודיים במפעלים, הכנת תוכנית בטיחות שנתית כעבודת גמר.

הנחיה לעבודת גמר: מדריכי המוסד יסייעו בביצוע עבודת הגמר ויתדרכו משתתפים עפ"י הצורך לקראת מבחן הסמכה זאת ללא תשלום נוסף.

נושאי הלימוד העיקריים
 • בטיחות וגיהות בעיסוקים תעשייתיים אופייניים כריתוך, השחזה ובענפים השונים.
 • גידור מכונות בענפי המתכת, העץ ואחרים.
 • עבודות בניה עבודה בגובה והגנה מנפילות.
 • ציוד הרמה וכלי לחץ.
 • סיכוני חשמל והגנות מחישמול.
 • סיכונים כימיים וגהות תעסוקתית.
 • הובלת חומרים מסוכנים.
 • כיבוי ובטיחות אש.
 • תנאים סביבתיים (רעש, תאורה, אוורור).
 • הגורם האנושי.
 • ארגונומיה, הרמה נכונה.
 • הדרכת בטיחות.
 • סקר סיכונים ותוכנית בטיחות.
 • חוקים ותקנות הקשורים בבטיחות וגהות בעבודה.
 • המוסדות העוסקים בבטיחות ופיקוח בארץ.
 • שיטות ואמצעים לארגון וניהול הבטיחות (כולל תקן 18001).
 • שימושי מחשב - סדנת אינטרנט.
הרשמה

מח' הדרכה: 03-5553070/1; 03-5553003
כתובת למכתבים: מגדלי הים התיכון, רחוב הים 2, בת-ים, מיקוד 59303
email: training@osh.org.il

סניף חיפה: 04-8218890/4
כתובת למכתבים: בית עופר דרך בר - יהודה 52 ת.ד. 386 נשר, מיקוד 20300
email: haifa@osh.org.il

סניף באר שבע: 08-6288112, 08-6276389
כתובת למכתבים: רח' קרן היסוד 21/29, ת.ד. 637, מיקוד 84105
email: beersheva@osh.org.il

לחץ כאן להתחלת קשר לקראת הרשמה דרך אתר האינטרנט של המוסד לבטיחות ולגיהות.


הקורס מבוסס על יום לימודים ארוך ומחייב נוכחות מלאה.
שעות הלימוד: 16:40 - 08:20


ביטולים
הודעות ביטול בכתב יתקבלו עד 2 ימים לפני פתיחת הקורס. לאחר מועד זה יחוייב הנרשם בתשלום מחצית מעלות הקורס.