מרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
ת.ד. 1122 תל-אביב 61010
טלפון: 03-5266455 פקס: 03-5266456
e-mail: info@osh.org.ilמרכז מידע של המוסד לבטיחות ולגיהות
מידע עדכני בבטיחות בעבודה - מהארץ והעולם.
מידע מותאם לצורכי הפונים.
לחץ כאן לשליחת טופס שאילתא מקוון.

עובדים, אנשי בטיחות, מנהלים
לרשותכם מידע עדכני ממאגרי מידע המובילים בארץ ובעולם.
ספרייה - ספרות מקצועית, חוברות מקצועיות.
נציגות CIS/ILO - מרכז המידע של ארגון העבודה הבינלאומי.
הכנת פרסומים בתחומי הבטיחות והגיהות, כולל דפי מידע להפצה.
עדכון קהילת הבטיחות בעבודה בנושאי תקינה ותחיקה.
השתתפות בביצוע סקרים ומחקרים שימושיים בתחומי הבטיחות והגיהות בעבודה.
קשר עם מרכזי מידע ומוסדות מקצועיים אחרים בארץ ובחו"ל.

ביצוע סקרי-מידע בינלאומיים
חוקרים, סטודנטים, תלמידים ועוסקים במחקר ולימוד -
לרשותכם מאגרי-מידע המתקדמים בעולם למידע בטיחות וגיהות בעבודה.
נוכל לספק מידע ביבליוגרפי רב ובחלקו אף בנוסח-מלא (full text). הגישו פנייתכם.

מידע הוא המפתח - מידע הוא הכוח