www.osh.org.il
18.03.08


קורס למורי נהיגה לטרקטורים

המרכז החקלאי בשיתוף המכללה הטכנולוגית רופין, מתכננים לקיים קורס מורי נהיגה לטרקטורים.

הקורס מתוכנן להיפתח בתחילת הקיץ, ויתקיים במתכונת של יומיים בשבוע, בימי חמישי ושישי. הקורס כולל כ- 300 שעות לימוד אקדמאיות.

לקורס יתקבלו מועמדים בעלי אישור הפניה מהמפקח המחוזי של אגף הרישוי במקום מגוריהם, ולאחר עמידה במבחני קבלה לקורס, שיתקיימו כחודש לפני מועד פתיחת הקורס.

המעוניינים יפנו בהקדם למרכז החקלאי.
טלפון: 03-6929912 , 03-6929944.

לידיעתכם מספר המקומות בקורס מוגבל.