www.osh.org.il
13.01.09


הדרכת גובה לתמרנים בבקעת הירדן

במסגרת הטמעת דרישות התקנה החדשה לעבודה בגובה התקיימה ביום ג', 06.01.09, הדרכה לעובדי מטע התמרים בקיבוץ נערן. בהדרכה נטלו חלק 9 עובדים של המטע.

החלק הראשון כלל מבוא עיוני תוך תירגול כל המשתתפים בריתמות הבטיחות והעברת כל מאפייני הבטיחות הנדרשים בעבודה מסוג זה.

אחר כך עברו כולם למטע התמרים, שם התקיימה ההדרכה המעשית על גבי הכלים עצמם תוך גישה לתוך צמרות הדקל ותירגול כל המאפיינים.

לסיום תורגלה "באש חיה" נפילת עובד וחילוצו מתוך הבמה, כולל שימוש במערכות החירום של הכלי והורדת העובד "התלוי" לקרקע.

במטע התמרים בנערן עובדים 9 חבר'ה, מתוכם שתי בנות - היה יפה לראות באיזו רצינות ואחריות עברו הבנות את כל התירגול מבלי להחסיר שום חלק ושום מאפיין.

חשוב להדגיש כי בהטמעת הדרישות לעבודה בגובה אין ניסיון קודם לעבודה במטעי התמרים ובמידה רבה בהדרכה זו התקיימה "הרצה" של מאפייני הדרישות והתאמתן למאפיינים בשטח.

    
  

המקור:
יואב גרשון - רכז תחום חקלאות במוסד לבטיחות ולגיהות