www.osh.org.il
14.01.10


תערוכת "אגרו-משוב" 2010

בתאריכים 13-14 בינואר התקיימה בתל אביב תערוכת "אגרו משוב" ה -20, תערוכת החקלאות מהמובילות באירופה, אסיה ואפריקה, בה הוצגו הישגי החקלאות הישראלית.

המוסד לבטיחות ולגיהות (זו השנה השלישית ברציפות) הציב ביתן מרשים אשר אוייש על ידי מדריכי החקלאות במוסד לבטיחות.

את התערוכה - בשני הימים בהם התקיימה - פקדו מעל 18,000 מבקרים מ-50 מדינות, אשר התרשמו מביתנים של יצרני ציוד חקלאי, חברות הדברה ודישון, חברות זרעים וגנטיקה, ארגוני המגדלים הצמחיים הגדולים, חברות העוסקות באנרגיה סולארית, חברות לתשומות חקלאיות ועוד ועוד.

ביתן המוסד לבטיחות וגיהות היווה "אבן שואבת" למבקרים רבים ובשני ימי התערוכה פקדו אותו אלפי מבקרים אשר הביעו עניין ורצון לקשר ולעבודה משותפת.

בביתן ביקרה משלחת רמת דרג ממשרד החקלאות הירדני, שרת החקלאות של קולומביה (אשר התרשמה באופן יוצא דופן מהישגי הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית אותם מוביל המוסד לבטיחות וגיהות, ובעיקר בתחום ההדרכות וההכשרות לעובדים הזרים) - נציגים מהרשות הפלשתינאית, אנשי חקלאות ומחקר ממדינות מתפתחות רבות, וכמובן אלפי חקלאים ישראליים.

חולקו מאות פריטים שונים (קטלוגים, כרטיסי ביקור, חוברות טכניות, בטאוני "בטיחות") - החומר בשפה התאית עורר רושם רב וכן חולקו חומרים רבים בשפה התאית, האנגלית והערבית.
אין ספק שההצלחה, הפירסום והחשיפה יצרו ממשקים חדשים לקשר ולפעילות משותפת לעתיד.


המקור:
יואב גרשון, רכז תחום החקלאות במוסד לבטיחות