www.osh.org.il
29.01.08


יום פתוח לחקלאים בערבה הדרומית

בתאריכים 23-24 לינואר התקיים יום פתוח לחקלאים בערבה הדרומית, בתחנת מחקר ופיתוח "יאיר" ליד מושב חצבה.

ה"ימים הפתוחים" המתקיימים מעת לעת באזורים שונים בארץ מושכים אליהם אלפי חקלאים מכל האזורים. הכינוס כולל בתוכו תערוכת ציוד גדולה, ימי עיון, הרצאות, קורסים שונים וכן נושאים נוספים.

ביום הפתוח שהתקיים בערבה השתתף מדריך הבטיחות במגזר החקלאי מסניף באר שבע והדרום - מיכאל צ'רטק.

משעות הבוקר ביקרו בה אלפי אנשים (במסגרת זו חולקו מעל ל- 1300 פרסומים שונים בתחום הבטיחות, הגיהות והבריאות התעסוקתית בענפי החקלאות), חולקו דף מידע על חוסר ויטמין B1 (תיאמין) בקרב עובדים תאילנדים, לוח בטיחות, גיהות בעבודה חקלאית בשפה התאית, מכתב לחקלאי עם הסבר על פרויקט חקלאות וטלפונים של המדריכים השונים.

ההצלחה וההענות היתה גדולה ונרקמו קשרי עבודה רבים להמשך.המקור:
מיכאל צ'רטק - מדריך חקלאות בסניף ב"ש והדרום, המוסד לבטיחות ולגיהות