www.osh.org.il
02.02.10


תערוכה חקלאית במו"פ ערבה

בימים ד', ה' , 27-28/01/10 התקיימו בערבה (ליד חצבה) יום פתוח ותערוכה חקלאית רבת משתתפים.

למעלה מ - 30,000 איש ירדו לערבה לאחד ממפגני הגאווה והצגת הישגי החקלאות הגדולים בשנים האחרונות.

בימים הפתוחים הציגו עשרות חברות וספקים של חומרי הדברה, דשנים, מיכון חקלאי, טרקטורים, תשומות לחקלאות וכן חברות מחקר ופיתוח המשביחות ומטייבות את התוצרת החקלאית שעליה גאוות ישראל.

מדריך החקלאות ממחוז באר שבע והדרום - מיכאל צ'רטק, ביקר ביומה השני של התערוכה ויצר קשרי עבודה חדשים וכן חילק חומר על הפעילות במגזר החקלאי.

ישובי הערבה, רובם ככולם - מציגים זה שנים מספר גידול חקלאי מרהיב ויוצא דופן תוך הקפדה על איכות, בטיחות ובריאות העובדים ברמות גבוהות במיוחד, ועל כן גאוותם היא גם גאוותנו.המקור:
יואב גרשון, רכז תחום החקלאות במוסד לבטיחות